Những con số PRO FORMA

Thuật ngữ pro forma không phải là từ La-tinh như một sự nguỵ tạo, nhưng nó cũng gần như thế.

Chỉ báo Mass Index

Tổng quan chỉ báo Mass Index Mass Index do Donald Dorsey phát triển, nhằm xác định sự đảo chiều xu

Bài viết đáng chú ý

Tỷ lệ giao dịch lô lớn

Tổng quan tỷ lệ giao dịch lô lớn Chỉ báo tâm lý thị trường này cho thấy mối quan hệ giữa giao dịch lô lớn

Tỷ lệ giao dịch lô lớn

Tổng quan tỷ lệ giao dịch lô lớn Chỉ báo tâm lý thị trường này cho thấy mối quan hệ giữa giao dịch lô lớn

Bốn từ nguy hiểm nhất trong đầu tư "Lần này sẽ khác"

Đừng chờ đợi để mua bất động sản.
Hãy mua bất động sản và chờ đợi.

Đàm phàn mức giá cuối cùng

Khi bắt đầu đàm phán hợp đồng, người bán và người môi giới đã hỏi tôi mức giá mà tôi đưa ra cho tài sản

Đàm phàn mức giá cuối cùng

Khi bắt đầu đàm phán hợp đồng, người bán và người môi giới đã hỏi tôi mức giá mà tôi đưa ra cho tài sản