Month: September 2021

Các chỉ báo Trung bình động cần biết

Tổng quan các chỉ báo Moving Averages Trung bình động là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian. Khi giá chứng khoán thay đổi thì giá trung bình cũng thay đổi theo. Trung bình động có bảy dạng phổ biến: giản đơn (còn được …

Các chỉ báo Trung bình động cần biết Read More »

Phân kỳ và Hội tụ của đường Trung bình động

Phân kỳ/Hội tụ của đường Trung bình động (MACD) là một chỉ báo dao động theo xu hướng, nhằm chỉ ra mối qua hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Gerald Appel đã phát triển MACD và cũng là tác giả của cuốn Systems and Forecasts. MACD là hiệu giữa đường trung bình …

Phân kỳ và Hội tụ của đường Trung bình động Read More »

Chỉ báo Dòng tiền

Tổng quan Chỉ báo Dòng tiền Chỉ báo Dòng tiền (Money Flow Index -MFI) là một chỉ báo dao động, nhằm xác định sức mạnh dòng tiền vào và ra khỏi một chứng khoán. Chỉ báo này có liên quan đến chỉ báo Sức mạnh Nội tại (Relative Strength Index – RSI), những trong khi …

Chỉ báo Dòng tiền Read More »

Chỉ báo Sóng hình Sin Mesa

Tổng quan chỉ báo MSW Chỉ báo Sóng hình Sin MESA (MESA Sine Wave) được John Ehlers phát triển, nhằm xác định chứng khoán đang trong một xu hướng hay trong một chu kỳ. Nếu chứng khoán biến động theo chu kỳ thì chỉ báo MSW sẽ dao động theo sóng hình Sin. Nếu chứng …

Chỉ báo Sóng hình Sin Mesa Read More »

Chỉ báo Member Short Ratio

Tổng quan chỉ báo Member Short Ratio (MSR) MSR là một chỉ báo tâm lý thị trwòng, đo lường hoạt động bán khống (short-selling) của các thành viên trên sàn giao dịch. “Thành viên” ở đây được hiểu là những chủ thể môi giới tại sản chứng khoán, bất kể họ giao dịch tự doanh …

Chỉ báo Member Short Ratio Read More »

Chỉ báo McClellan Summation Index

Tổng quan chỉ báo McClellan Summation Index (MSI) Chỉ báo MSI là chỉ báo độ rộng thị trường dựa trên chỉ báo McClellan Oscillator. Chỉ báo này được Sherman và Marian McClellan phát triển. Nội dung chi tiết về chỉ báo McClellan Oscillator được trình bày trong cuốn Patterns for Profit. Cách sử dụng chỉ …

Chỉ báo McClellan Summation Index Read More »

Chỉ báo McCLELLAN Oscillator

Tổng quan chỉ báo McCLELLAN Oscillator McClellan Oscillator là chỉ báo độ rộng thị trường dựa trên hiệu đã được hiệu chỉnh giữa số cổ phiếu tăng và số cổ phiếu giảm trên sàn NYSE. Chỉ báo này được Sherman và Marian McClellan phát triển. Nội dung chi tiết về chỉ báo McClellan Oscillator được …

Chỉ báo McCLELLAN Oscillator Read More »

Chỉ báo Mass Index

Tổng quan chỉ báo Mass Index Mass Index do Donald Dorsey phát triển, nhằm xác định sự đảo chiều xu hướng bằng cách đo mức độ biến động của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất. Khi phạm vi này mở rộng, Mass Index tăng; khi phạm vi này thu hẹp Mass Index giảm. …

Chỉ báo Mass Index Read More »

Bản tin thị trường ngày 16 tháng 9 năm 2021

Bản tin kinh tế thị trường được tổng hợp từ nhiều nguồn từ hoctc.com (chuyện đầu tư) ngày 16 tháng 9 năm 2021 sẽ đưa bạn đến với những tin tức đáng chú ý, cần quan tâm. 1. Tin trong nước Doanh nghiệp F&B thận trọng mở cửa, linh hoạt thích nghi với tình hình …

Bản tin thị trường ngày 16 tháng 9 năm 2021 Read More »