Month: November 2021

Quy tắc số 1 được áp dụng trong năm 2000 như thế nào

Trong năm 2000, Quy tắc số 1 đã lọc cổ phiếu tốt trong nhóm các cổ phiếu phổ biến – Harley, GM, Dell và Apollo. Nhờ Quy tắc số 1, cổ phiếu Harley và Apollo được lựa chọn chứ không phải GM hay Dell. (Chú ý rằng ví dụ này không phù hợp thời điểm …

Quy tắc số 1 được áp dụng trong năm 2000 như thế nào Read More »

Tìm năm chỉ số tài chính cho cổ phiếu tốt ở đâu

Không ai say mê công việc này do đó cách tốt nhất là tập trung vào những số liệu then chốt. Bạn sẽ tìm thấy hầu hết các số liệu được trình bày theo một mẫu chung ở những website về tài chính như Yahoo Finance, MSN Money…Bạn sẽ định vị vào báo cáo thu …

Tìm năm chỉ số tài chính cho cổ phiếu tốt ở đâu Read More »

Bốn tỷ lệ tăng trưởng còn lại của cổ phiếu tốt

Chúng ta cần tìm ra số liệu về tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu, EPS, vốn cổ phần, và tiền mặt. Những số liệu đó cho chúng ta biết tỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp mỗi năm so với những năm trước. Nếu nhất quán những số liệu này sẽ là một dự …

Bốn tỷ lệ tăng trưởng còn lại của cổ phiếu tốt Read More »

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt

Tìm kiếm cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh có thể khó khăn nếu bạn cố gắng làm việc đó chỉ dựa vào bản năng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư theo Quy tắc số 1 đã tính toán cách xác định một lợi thế cạnh tranh bằng cách nhìn vào năm chỉ số cụ …

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt Read More »

Những lợi thế cạnh tranh của cổ phiếu tốt

Nếu công ty bạn cam kết bảo vệ chính mình khỏi những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng thì lợi thế cạnh tranh của công ty bạn phải có tính bền vững. Hãy nhớ rằng bạn và tôi đều trông cậy vào công ty này trong khoảng thời gian 20 năm, vì vậy tính lâu …

Những lợi thế cạnh tranh của cổ phiếu tốt Read More »

Chữ M thứ hai xác định lợi thế cạnh tranh của công ty sẽ mua cổ phiếu

Công ty bạn sẽ mua cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh hay không? Điều đầu tiên bạn muốn biết khi có ý định mua một công ty (với tinh thần “tôi sẽ mua toàn bộ công ty” bởi vì bạn hiểu về công ty và tự hào khi sở hữu nó) là liệu có …

Chữ M thứ hai xác định lợi thế cạnh tranh của công ty sẽ mua cổ phiếu Read More »

Lựa chọn công ty có cổ phiếu tốt với ba vòng tròn

Nếu chúng ta không hiểu chúng ta đang mua cổ phiếu của công ty nào, chắc chắn chúng ta không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với công ty đó trong tương lại. Nếu chúng ta không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai thì làm sao chúng ta …

Lựa chọn công ty có cổ phiếu tốt với ba vòng tròn Read More »

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M

Trong quá trình mua cổ phiếu của những công ty tuyệt vời có mức giá hấp dẫn, bạn nên nghĩ đến những điều tôi đã nêu ra và “bốn chữ cái M”: Ý nghĩa (meaning), Lợi thế cạnh tranh (moat), Quản lý (management), và biến độ an toàn (margin of safety). Ngay bây giờ bốn …

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M Read More »