Quá trình rèn luyện thành nhà đầu tư cự phách

Người ta nói rằng có một sự khác biệt giữa làm việc chăm chỉ và làm việc thông minh. Đôi khi bản phải bắt đầu bằng sự chăm chỉ trước khi làm một việc gì đó một cách sáng tạo. Tôi đã chọn một con đường mà sau này nhìn lại thì thấy khá điên …

Quá trình rèn luyện thành nhà đầu tư cự phách Read More »