Danh mục chung

Phương pháp trung bình hóa chi phí đầu tư sẽ không bảo vệ bạn

Khái niệm về phương pháp trung bình hóa chi phí đầu tư Phương pháp trung bình hóa chi phí đầu tư không phải là điều bí ẩn, nhưng vẫn có nhiều câu hỏi về nó nhưng thực tế nó không phải là chiếc phao cứu hộ cho các nhà đầu tư. Là một công cụ …

Phương pháp trung bình hóa chi phí đầu tư sẽ không bảo vệ bạn Read More »

Thuật ngữ LEAPS quyền lựa chọn dài hạn là gì

Có một cách giúp bạn có thể tự tạo cho mình một cổ phiếu gốc. Chỉ cần lựa chọn giữa hàng trăm LEAPS (quyền lựa chọn dài hạn) có sẵn, bạn có thể tạo ra một cơ hội đầu tư có nhiều tính chất rủi ro cũng như tưởng thưởng tương đương với việc đầu …

Thuật ngữ LEAPS quyền lựa chọn dài hạn là gì Read More »