Tài chính cá nhân

3 khái niệm đầu tư không chính xác

Khái niệm sai lầm thứ nhất: Bạn cần phải là một chuyên gia quản lý tiền của mình Khái niệm không chính xác đầu tiên cần phá vỡ là: cần phải có nhiều thời gian và kiến thức chuyên môn để quản lý tiền của mình. Điều này sẽ đúng nếu đầu tư là một …

3 khái niệm đầu tư không chính xác Read More »

Khủng hoảng giới tài chính từ bí mật Pandora

Chưa từng có một sự hợp tác điều tra nào lớn như thế, với hơn 600 nhà báo của 150 hãng truyền thông từ 117 nước, ICIJ (liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế) dành 365 ngày để tái cấu trúc lại, nghiên cứu, phân tích, điều tra tài liệu khổng lồ với 11,9 …

Khủng hoảng giới tài chính từ bí mật Pandora Read More »