Các chỉ báo Trung bình động cần biết

Mục lục

Views: 313

Tổng quan các chỉ báo Moving Averages

Trung bình động là một chỉ báo thể hiện giá trị trung bình của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian. Khi giá chứng khoán thay đổi thì giá trung bình cũng thay đổi theo. Trung bình động có bảy dạng phổ biến: giản đơn (còn được gọi là số học), hàm số mũ, chuỗi thời gian, tam giác, biến số, điều chỉnh theo khối lượng và trọng số. Trung bình động có thể được tính dựa trên bất kỳ chuỗi dữ liệu nào bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, khối lượng giao dịch hoặc một chỉ báo khác. Việc tính trung bình động cho trung bình động khác cũng rất phổ biến.

Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa các trung bình động là trọng số áp dụng cho các dữ liệu gần nhất (ngoại trừ trung bình động theo chuỗi thời gian). Trung bình động giản đơn sử dụng trọng số bằng nhau cho các mức giá qua các kỳ. Trung bình động theo trọng số và hàm số mũ áp dụng trọng số lớn hơn cho giá của kỳ gần nhất. Trung bình động tam giác lại áp dụng trọng số lớn hơn cho giá nằm giữa kỳ tính toán. Trung bình động biến số thay đổi trọng số dựa trên sự biến động của giá. Trung bình động điều chỉnh theo khối lượng thay đổi trọng số dựa trên khối lượn giao dịch của từng kỳ.

Cách sử dụng trung bình động

Phương pháp sử dụng phổ biến nhất của Trung bình động là so sánh mối quan hệ giữa trung bình động giá chứng khoán với chính giá chứng khoán đó. Tín hiệu mua xuất hiện khi giá chứng khoán vượt lên trên trung bình động và tín hiệu bán xuất hiện khi giá chứng khoán giảm xuống dưới trung bình động.

Hình trên biểu thị DJIA và đường trung bình động giản đơn 15 tháng của chỉ số này trong giai đoạn từ năm 1970 đến cuối năm 1999. Mũi tên “mua” xuất hiện khi DJIA đóng cửa trên trung bình động, mũi tên “bán” xuất hiện khi DJIA đóng cửa dưới trung bình động.

Hệ thống giao dịch dựa vào trung bình động này không giúp chúng ta mua đúng tại đáy hoặc bán đúng tại đỉnh. Thay vào đó, hệ thống này giúp chúng ta nắm bắt đúng xu hướng của giá bằng cách cho tín hiệu mua ngay sau khi giá tạo đáy và cho tín hiệu bán ngay sau khi giá đạt đỉnh.

Yếu tố then chốt trong trung bình động là số kỳ sử dụng để tính toán. Sau quá trình thử nghiệm, chúng ta luôn có thể tìm thấy một trung bình động hoạt động hiệu quả (ví dụ số tháng tối ưu với hình trên là 43 tháng). Chìa khóa thành công là tìm được một trung bình động luôn hoạt động hiệu quả. Trung bình động phổ biến nhất là 39 tuần (hoặc 200 ngày). Trung bình động này phát huy hiệu quả cao trong việc xác định chu kỳ lớn của thị trường (dài hạn).

Như đề cập trong bảng trên, độ dài thời gian của trung bình động phải phù hợp với chu kỳ thị trường chúng ta muốn phân tích. Ví dụ, nếu chúng ta xác định được rằng chứng khoán có chu kỳ tính từ đỉnh này đến đỉnh kia là 40 kỳ thì độ dài lý tưởng để tính trung bình động sẽ là 21 kỳ theo công thức sau:

Độ dài thời gian lý tưởng của trung bình động = (Độ dài chu kỳ/2) + 1

Chúng ta có thể chuyển đổi số kỳ trong trung bình động ngày sang trung bình động tuần bằng cách chia số ngày cho 5 (ví dụ trung bình động 200 ngày hầu như trùng khớp với trung bình động 40 tuần). Để chuyển đổi số kỳ trong trung bình động ngày sang trung bình động tháng, chúng ta chia số ngày cho 21 (ví dụ trung bình động 200 ngày tương tự với trung bình động 9 tháng bởi có khoảng 21 ngày giao dịch trong một tháng.

Cách tính và vẽ trung bình động cũng có thể áp dụng cho chỉ báo. Cách sử dụng trung bình động của chỉ báo tương tự như trung bình động của chứng khoán: Chỉ báo tăng lên trên trung bình động báo hiệu chỉ báo tiếp tục tăng, chỉ báo giảm xuống dưới trung bình động báo hiệu chỉ báo tiếp tục giảm.

Các chỉ báo đặc biệt phù hợp để kết hợp với hệ thống giao dịch trung bình động bao gồm MACD, Price ROC Momentum và Stochastic Oscillator. Một số chỉ báo như Stochastics ngắn hạn dao động thất thường nên khó chi ra được đâu là xu hướng thực. Bằng cách kết hợp thêm trung bình động của chỉ báo này, chúng ta có thể thấy xu hướng tổng quan của chỉ báo thay vì chỉ là những biến động theo kỳ.

Bằng cách chấp nhận tín hiệu trễ, chúng ta có thể giảm được các biến động thất thường bằng cách sử dụng trung bình động ngắn hạn (ví dụ 2 – 10 kỳ) của các chỉ báo dao động như ROC 12 kỳ, Stochastics hoặc RSI. Ví dụ, thay vì bán khi Stochastic Osciallator giảm xuống dưới 80, chúng ta chỉ nên bán khi đường trung bình động 5 kỳ của Stochastic Oscillator giảm xuống dưới 80.

Ví dụ về các chỉ báo trung bình động

Hình trên biểu thị đường giá và EMA 39 tuần của cổ phiếu Immunex. Mặc dù trung bình động không thể giúp xác định được đáy và đỉnh một cách chính xác nhưng lại rất hiệu quả trong việc xác định xu hướng giá.

Hình dưới biểu thị đường trung bình động 25 ngày theo các dạng: giản đơn, hàm số mũ, trọng số, chuỗi thời gian, tam giác, biến số và điều chỉnh theo khối lượng.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin