Cần biết khối lượng chứng khoán tăng giá, giảm giá, đứng giá để làm gì

Mục lục

Views: 296

Khối lượng chứng khoán tăng giá, giảm giá, đứng giá đều là chỉ báo cường độ dao động thị trường, phản ảnh biến động trên sàn giao dịch, và được tính bằng đơn vị triệu.

Khối lượng chứng khoán tăng giá là tổng khối lượng giao dịch của tất cả chứng khoán tăng giá. Khối lượng chứng khoản giảm giá là tổng khối lượng giao dịch của tất các chứng khoản giảm giá. Tương tự, khối lượng chứng khoán đứng giá là tổng khối lượng giao dịch của tất cả chứng khoán có giá khong đổi.

Cách sử dụng chỉ báo này

Rất nhiều chỉ báo được phát triển dựa trên các chỉ báo khối lượng chứng khoán tăng giá và giảm giá. Có thể sử dụng các biểu đồ khối lượng chứng khoán tăng giá hoặc giảm giá để phát hiện phân kỳ về khối lượng giao dịch (khối lượng chứng khoán tăng giá gia tăng nhưng thị trường lại giảm), qua đó biết được liệu áp lực bán có đang suy yếu hay không, hoặc để nắm bắt xu hướng hằng ngày..Vì khối lượng chứng khoán tăng giá và giảm giá biến động thất thường, tôi đề nghị nên sử dụng trung bình động 3 – 10 ngày của chí báo này.

Ví dụ minh họa

Hình bên trên biểu thị chỉ số NYSE Composite và đường trung bình động 10 ngày của khối lượng chứng khoán tăng giá. Phân kỳ giá xuống xuất hiện khi chỉ số xác lập đỉnh mới (đường xu hướng A) trong khi khối lượng chứng khoán tăng giá lại giảm (đường xu hướng B). Nếu chỉ nhìn vào chỉ số NYSE Composite, chúng ta có thể cho rằng thị trường đang mạnh lên. Đường khối lượng chứng khoán tăng giá cho thấy bức tranh thực và chỉ số chịu áp lwcj điều chỉnh.

Tiếp đó, phân kỳ giá lên xuất hiện khi khối lượng chứng khoán tăng giá tăng vọt (đường xu hướng C) trong khi chỉ số lại giảm (đường xu hướng D). Một lần nữa khối lượng chứng khoán tăng giá cho thấy xu hướng thực của thị trường khi chỉ số sau đó đã phục hồi mạnh.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin