Chỉ báo Commondity Selection Index

Mục lục

Views: 327

Tổng quan chỉ báo CSI

Commondity Selection Index (CSI) là một chỉ báo cường độ dao động, được tính tương tự như ADXR của hệ thống Chuyển động có hướng. Chỉ báo CSI do Welles Wilder phát triển và dược trình bày trong cuốn New Concepts in Technical Trading Systems.

Cách sử dụng chỉ báo CSI

Tên của chí báo phản ánh cách sử dụng chính của mình là giúp lựa chọn hàng hóa phù hợp với giao dịch ngắn hạn. CSI cao cho thấy hàng hóa đang có xu hướng mạnh và khả năng biến động lớn. Tính xu hướng thể hiện qua yếu tố Chuyển động có hướng trong cách tính và tính biến động thể hiện bởi yếu tố Average True Range.

Phương pháp của Wilder là chọn các hàng hóa có CSI cao tương đối so với những hàng hóa khác để giao dịch. Vì những hàng hóa này có mức độ biến động rất cao nên có khả năng đem lại “lợi nhuận cao nhất trong thời gian ngắn nhất”. CSI cao báo hiệu giá đang biến động có xu hướng và giúp chúng ta có thể áp dụng để giao dịch chứng khoán hiệu quả hơn. CSI phù hợp với nhà đầu tư ngắn hạn vì họ có thể quản trị rủi ro trong những thị trường biến động mạnh.

Ví dụ minh họa về chỉ báo CSI

Hình trên biểu thị giá và CSI 14 ngày của sản phẩm Đường. Mức độ biến động và xu hướng cùng mạnh dẫn đến CSI đạt mức cao tại điểm A và B.

Cách tính chỉ báo CSI

Công thức tính chỉ báo CSI khá phức tạp so với các chỉ báo khác.

CSI = Tổng ADXR và ATR trong vòng 14 ngày nhân với tích của hiệu số V (là giá trị 1cent biến động trong hàng hóa) chia có căn của M (là yêu cầu ký quỹ bằng USD để giao dịch hợp đồng hàng hóa) nhân với 1/(150 + C (là phí môi giới hoặc hoa hồng bằng USD)) rồi tất cả nhân với 100.

Trong đó ADXR bằng tổng ADX ngày hiện tại cộng ADX 14 ngày giao dịch chia đôi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin