Chỉ báo Demand index (Nhu cầu)

Mục lục

Views: 296

Tổng quan chỉ báo Demand Index

Được James Sibbet phát triển, Demand Index kết hợp giá và khối lượng giao dịch, tạo thành một chỉ báo cho tín hiệu sớm về sự thay đổi giá.

Cách sử dụng chỉ báo Demand Index

Chỉ báo Demand Index ban đầu của Sibbet được thể hiện với mức “+0” là đỉnh, “1” là ở giữa và “-0” là đáy. Các phần mềm phân tích đã chỉnh sửa để chỉ báo này phù hợp với thang đo thông thường. Sibbet đưa ra 6 nguyên tắc sử dụng chỉ báo Demand Index:

  • Phân kỳ giữa Demand Index và giá  báo hiệu sự suy yếu của giá.
  • Sau khi Demand Index đạt đỉnh thì giá thường tăng mạnh tạo đỉnh mới (trong trường hợp này, Demand Index là chỉ báo cho tín hiệu sớm).
  • Giá tăng cao hơn nhưng Demand Index lại tạo đỉnh mới thấp hơn thường trùng hợp với đỉnh quan trọng (trong trường hợp này, Demand Index là chỉ báo cho tín hiệu đồng thời).
  • Demand Index xuyên qua mức 0 báo hiệu sự thay đổi xu hướng (trong trường hợp này, Demand Index là chỉ báo cho tín hiệu trễ)
  • Khi Demand Index ở gần mức 0 bất kể bao lâu thì đều báo hiệu xu hướng giá ít biến động sẽ không còn kéo dài.
  • Phân kỳ dài hạn giữa giá và Demand Index báo hiệu một đỉnh/đáy chính.

Ví dụ minh họa chỉ báo Demand Index

Hình trên biểu thị chỉ báo Demand Index của cổ phiếu AMP. Phân kỳ giá xuống xuất hiện đầu năm 1990 khi giá tăng nhưng Demand Index lại giảm. Phân kỳ được xác nhận khi giá điều chỉnh giảm.

Cách tính chỉ báo Demand Index

Nếu giá tăng:

BP = V hoặc Khối lượng giao dịch

SP = V / P trong đó P là phần trăm thay đổi của giá.

Nếu giá giảm:

BP = V / P trong đó P là phần trăm thay đổi của giá.

SP = V hoặc Khối lượng giao dịch

Vì P là số thập phân (tức là nhỏ hơn 1) nên P được biến đổi để nó lớn hơn một bằng cách nhân nó với hằng số K.

Đối với phiên bản Không giới hạn K = (3xC) / Va

Trong đó C là giá đóng cửa và Va là giá trung bình biến động, trong đó trung bình 10 ngày của phạm vi giá 2 ngày (cao nhất trừ thấp nhất thấp nhất).

Ngoài ra nếu SP> BP thì DI = -BP / SP

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin