Chỉ báo Độ dốc Hồi quy Tuyến tính

Mục lục

Views: 385

Tổng quan chỉ báo

Chỉ báo Độ dốc Hồi quy Tuyến tính đơn giản là độ dốc của đường Xu hướng Tuyến tính.

Cách sử dụng chỉ báo

Chỉ báo này cho thấy chứng khoán tăng giảm nhanh như thế nào. Giá trị dương cho thấy giá đang trong xu hướng tăng, giá trị âm cho thấy giá đang trong xu hướng giảm. Giá trị càng gần đến mức cực trị, bất kể là dương hay âm, thì độ dốc của xu hướng càng lớn. Chỉ báo cắt đường 0 cho thấy xu hướng đang thay đổi.

Theo Tushar Chande, chúng ta nên sử dụng chỉ báo Độ dốc Hồi quy Tuy ến tính kết hợp với r-bình phương (r-squared). Chỉ báo Độ dốc Hồi quy Tuyến tính cho chúng ta biết chiều và độ dốc của xu hướng, trong khi r-bình phương cho chúng ta biết cường độ của xu hướng. Chande khuyến nghị nên mua khi chỉ báo bắt đầu chuyển hẳn sang giá trị dương và nên bán khi chỉ báo chuyển hẳn sang giá trị âm. Có thể đóng vị thế hoặc giao dịch ngược xu hướng khi chỉ báo này đạt đỉnh hay tạo đáy.

Ví dụ chỉ báo

Hình bên trên biểu thị chỉ báo Độ dốc Hồi quy Tuyến tính 14 ngày của cổ phiếu Walt Disney. Vào tháng 7/1996, chỉ báo Độ dốc Hồi quy Tuy ến tính tính dịch chuyển  từ mức cực trị âm sang dương, báo hiệu xu hướng thay đổi từ giảm sang tăng và kéo dài nhiều tháng sau đó.

Cách tính chỉ báo

Chỉ báo Độ dốc Hồi quy Tuyến tính được tính theo công thức sau:

Trong đó: x = Kỳ hiện tại; y = Giá hiện tại; n = Tổng số kỳ.
Công thức tính được giải thích đơn giản như sau:

  • Lấy giá trị cuối cùng trừ giá trị bắt đầu của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính n kỳ. Giá trị này sẽ cho chúng ta biết mức tăng/giảm của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính trong giai đoạn tính toán.
  • Chia giá trị tính được ở bước 1 cho (n-1). Đây là mức tăng/giảm hàng ngày. Sử dụng “n-1” bởi vì một đường xu hướng nếu bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 5 thì chỉ có chiều dài 4 (5-1) quãng.

Cộng giá trị tính được ở bước 2 vào đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính hoặc chỉ báo Hồi quy tuyến tính sẽ tạo ra Time Series Forecast.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin