Chỉ báo độ rộng tuyệt đối

Mục lục

Views: 299

Chỉ báo Độ rộng tuyệt đối (Absolute Breadth Index – ABI) là một chỉ báo cường độ dao động thị trường do Norman G.Fosback phát triển. ABI cho thấy mức độ thay đổi (tức là mức độ biến động) đang diễn ra trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Chỉ báo này chỉ đo lường mức độ thay đổi đang diễn ra mà bỏ qua chiều hướng của sự thay đổi.

Cách sử dụng chỉ báo ABI

Chúng ta có thể xem ABI là một chỉ số phản ánh mức độ hoạt động của thị trường. ABI cao cho thấy thị trường giao dịch rất sôi động, trong khi ABI thấp cho thấy thị trường ít thay đổi. Trong sách “Stock Market Logic”, Fosback chỉ ra, trong quá khứ, ABI cao thường báo hiệu giá sẽ tăng lên mức cao hơn trong 3 – 12 tháng sau đó.

Fosback nhận thấy rằng một biến thể rất đáng tin cậy của ABI là lấy ABI hàng tuần chi cho tổng số mã chứng khoán được giao dịch. Sau đó, ông tính trung bình động 10 tuần của giá trị này. Kết quả trên 40% là dấu hiệu thị trường giá lên mạnh, còn dưới 15% là dấu hiệu thị trường giá xuống.

Số mã chứng khoán được giao dịch trên sàn NYSE liên tục gia tăng trong suốt thập niên 1990, nên mức 40% của Fosback là gần như hàng tuần đều đạt được. Do đó, sẽ là hợp lý hơn nếu chúng ta xác định mức “cao” của ABI trong tương quan với các giá trị ABI trước đó.

Ví dụ minh họa về ABI

Hình trên biểu thị chỉ số S&P 500 và đường trung bình động 5 tuần của ABI. Các đợt tăng mạnh xuất hiện mỗi khi đường trung bình động này cắt lên trên 450. ABI được tính bằng cách lấy giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa số mã chứng khoán tăng giá và số mã chứng khoán giảm giá trên sàn giao dịch. (“Giá trị tuyệt đối” ở đây có nghĩa là “không quan tâm đến dấu”. Ví dụ, giá trị tuyệt đối của -3 là 3).

Ví dụ cách tính ABI

CHỈ SỐ ĐỘ RỘNG TUYỆT ĐỐI

[row ]

[col span=”1/6″ ]
A
Ngày
25 tháng 4
28 tháng 4
29 tháng 4
30 tháng 4
01 tháng 5
92 tháng 5

[/col]
[col span=”1/6″ ]
B
Số mã CK tăng giá
789
1348
2085
1599
1450
2119

[/col]
[col span=”1/6″ ]
C
Số mã CK giảm giá
1662
1085
531
941
1021
476

[/col]
[col span=”1/6″ ]
D
Cột B trừ Cột C
-873
263
1554
658
429
1643

[/col]
[col span=”1/6″ ]
E
Giá trị tuyệt đối cột D
873
263
1554
658
429
1643

[/col]

[/row]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin