Chỉ báo Equivolume

Mục lục

Views: 293

Tổng quan chỉ báo Equivolume

Equivolume thể hiện giá bằng cách nhấn mạnh mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch. Equivolume do Richard W.Arms, Jr phát triển và được ông trình bày chi tiết hơn trong cuốn Volume Cyclé in the Stock market.

Thay vì hiển thị khối lượng giao dịch ở bên dưới đồ thi giá, Equivolume kết hợp giá và khối lượng giao dịch trong một hộp 2 chiều. Như một đồ thị dạng cột thông thường, đỉnh hộp là giá cao nhất trong kỳ và đáy hộp là giá thấp nhất trong kỳ. Tuy nhiên, độ rộng của hộp thể hiện khối lượng giao dịch trong kỳ, đây là đặc điểm chỉ riêng Equivolume mới có.

Trục hoành của đồ thị Equivolume dựa trên khối lượng giao dịch nhiều hơn là thời gian, điều này cho thấy khối lượng giao dịch tác động đến giá nhiều hơn thời gian. Arms cho rằng “Nếu thị trường đeo một cái đồng hồ, mặt đồng hồ sẽ chia theo cổ phiếu chứ không chia theo số giờ”.

Candlevolume. Đồ thị Candlevolume là một sự kết hợp độc đáo giữa Equivolume và Đồ thị hình nến Nhật Bản. Candlevolume có bóng và thân như Đồ thị hình nến Nhật Bản và bổ sung thêm độ rộng theo khối lượng của Equivolume (độ rộng được quyết định bằng khối lượng giao dịch). Candlevolume là công cụ độc đáo để chúng ta nghiên cứu Đồ thị hình nến Nhật Bản khi kết hợp với các dao động liên quan đến khối lượng giao dịch. Mặc dù trình bày về Equivolume nhưng cách tiếp cận này cũng có thể áp dụng cho Candlevolume.

Cách sử dụng chỉ báo Equivolume

Hình dạng của mỗi hộp Equivolume cho thấy bức tranh cung cầu chứng khoán trong một kỳ giao dịch nhất định. Những hộp thấp và rộng (khối lượng giao dịch lớn và giá ít thay đổi) thường xuất hiện tại các điểm đảo chiều xu hướng, trong khi hộp cao và hẹp (khối lượng giao dịch thấp và giá biến động mạnh) xuất hiện cho thấy xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.

Các hộp xuyên qua ngưỡng hỗ trợ và kháng cự với sự xác nhận của khối lượng giao dịch đóng vai trò hết sức quan trọng. Một hộp có chiều cao và độ rộng cùng tăng đáng kể (power box) giúp chúng ta xác nhận chắc chắn về sự phá vỡ. Một hộp hẹp (do khối lượng giao dịch thấp) có thể cho tín hiệu sai về sự phá vỡ.

Ví dụ về chỉ báo Equivolume

Đồ thị Equivolume ở hình bên trên biểu thị giá cổ phiếu McDonald’s. Ngưỡng kháng cự 7,6 USD được duy trì từ tháng 8 đến tháng 1. Khi giá dịch chuyển mạnh lên trên 7,6 USD vào tháng 2 thì power box xuất hiện và xác nhận chắc chắn sự phá vỡ.

Hình bên trên là đồ thị Candlevolume của cổ phiếu Charles Schwab. Chúng ta có thể thấy đồ thị Candlevolume này tương tự như đồ thị hình nến Nhật bản, nhưng độ rộng của thân nến tùy thuộc vào khối lượng giao dịch.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin