Chỉ báo Forecast Oscillator

Mục lục

Views: 283

Tổng quan chỉ báo Forecast Oscillator

Do Tushar Chande phát triển, Forecast Oscillator được mở rộng từ các chỉ báo dựa trên hồi quy tuyến tính. Forecast Oscillator cho thấy tỷ lệ phần trăm chệnh lệch giữa giá thực tế và giá được Time Series Forecast Oscillator dự báo. Khi chỉ báo này lớn hơn 0 thì giá thực tế đăng lớn hơn giá dự báo và ngược lại. Forecast Oscillator bằng 0 khi giá dự báo bằng giá thực tế.

Cách sử dụng chỉ báo Forecast Oscillator

Giá thực tế liên tục thấp hơn giá dự báo cho thấy khả năng giá suy giảm sau đó. Tương tự, giá thực tế liên tục cao hơn giá dự báo cho thấy khả năng giá sẽ tăng. Nhà đầu tư ngắn hạn nên sử dụng kỳ giao dịch ngắn và linh hoạt hơn với khoảng thời gian mà giá thực tế cao hơn/thấp hơn giá dự báo. Nhà đầu tư dài hạn nên sử dụng kỳ giao dịch dài hơn và phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với khoảng thời gian mà giá thực tế cao hơn/thấp hơn giá dự báo.

Chande cũng khuyến nghị sử dụng Forecast Oscillator kết hợp với đường tín hiệu trung bình động 3 ngày của chỉ báo này để nhận được những tín hiệu cảnh báo thay đổi xu hướng sớm hơn. Khi Forecast Oscillator cắt xuống dưới đường tín hiệu, giá có khả năng giảm. Khi Forecast Oscillator cắt lên trên đường tín hiệu, giá có nhiều khả năng tăng.

Ví dụ minh họa Forecast Oscillator

Hình bên trên minh họa đường Forecast Oscillator 50 ngày của cổ phiếu Southwest Airlines. Đồ thị có đánh dấu hai giai đoạn mà giá thực tế liên tục thấp hơn giá dự báo. Sau cả hai giai đoạn này, giá đều giảm.

Cách tính Forecast Oscillator

Forecast Oscillator sử dụng Time Series Forecast trong công thức tính toán, như sau:

((Giá đóng cửa – Time Series Forecast trước đó)/Giá đóng cửa)*100

  • Cột C là chỉ báo Time Series Forecast
  • Cột D bằng giá đóng cửa (Cột B) trừ đi giá trị Time Series Forecast của kỳ trước đó (Cột C)
  • Cột E bằng Cột D  chia cho giá đóng cửa (Cột B), rồi nhân với 100. Đây là Forecast Oscillator.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin