Chỉ báo GANN ANGLES

Mục lục

Views: 238

Tổng quan chỉ báo GANN ANGLES

W.D.Gann (1878 -1955) đã xây dựng nên nhiều kỹ thuật phân tích đồ thị giá. Góc hình học liên quan đến thời gian và giá là trọng tâm trong kỹ thuật phân tích của Gann. Gann tin rằng tồn tại những mẫu hình và góc hình học cụ thể với những đặc điểm riêng biệt có thể dùng để dự báo giá cổ phiếu.

Các sử dụng chỉ báo GANN ANGLES

Gann Angles được xác định bởi hai con số nối với nhau bằng dấu “x”. Ví dụ, trong góc “1×4” (đọc là “một – bốn”) con số đầu tiên là mức tăng và con số thứ 2 là thời gian tăng (tức là “quãng thời gian”). Như vậy, đường “1×4” sẽ tăng một điểm sau mỗi 4 kỳ giao dịch (ví dụ, ngày). Đường “-1×4” sẽ giảm 1 điểm sau mỗi 4 ngày.

Gann tin rằng giá và thời gian đạt được sự cân bằng lý tưởng khi giá tăng hay giảm tạo thành góc 45 độ với trục thời gian. Đây được gọi là góc “1×1” (tức là giá tăng 1 đơn vị sau mỗi 1 đơn vị thời gian).

Tất cả các kỹ thuật phân tích của Gann đều được giả định rằng các quãng giá và thời gian bằng nhau được sử dụng trên đồ thị sao cho ứng với mỗi mức tăng của giá là một quãng thời gian để đường 1×1 luôn tạo thành một góc 45 độ.

Điều này có nghĩa là khoảng cách ở giữa mỗi 1 kỳ giao dich (ví dụ, một ngày) phải bằng với khoảng cách ở giữa mỗi một điểm (ví dụ, 1 đồng). Dĩ nhiên, điều này không thực tế đối với những đối tượng giá quá cao (như Dow là 10,000). Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể sử dụng đường 1 x 1 và xem đó là góc 45 độ theo kỹ thuật phân tích Gann (ngay cả khi đó không phải là góc 45 độ trên màn hình máy tính).

Gann Angles thường được vẽ giữa đỉnh và đáy chính (hay ngược lại) với những góc khác nhau. Đường xu hướng 1 x 1 là đường quan trọng nhất trong kỹ thuật phân tích của Gann, cho tín hiệu thị trường giá lên nếu giá nằm trên đường này và thị trường giá xuống nếu giá nằm dưới đường này. Gann nhận thấy đường 1 x 1 là ngưỡng hỗ trợ mạnh trong xu hướng lên và sẽ có một sự đảo chiều xu hướng mạnh nếu đường xu hướng này bị phá vỡ. Gann tìm ra được 9 góc quan trọng, trong đó quan trọng nhất là 1 x 1:

1 x 1 – 82,5 độ
1 x 4 – 75 độ
1 x 3 – 71,25 độ
1 x 2 – 63,75 độ
1 x 1 – 45 độ
2 x 1 – 26,25 độ
3 x 1 – 18.75 độ
4 x 1 – 15 độ
8 x 1 – 7.5 độ

Gann quan sát thấy mỗi góc có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tùy thuộc vào xu hướng. Ví dụ, trong một xu hướng tăng góc 1 x 1 đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ mạnh. Giá giảm xuống dưới đường xu hướng góc 1 x 1 báo hiệu một sự đảo chiều mạnh. Gann cho rằng giá sau đó sẽ giảm xuống đường xu hướng tiêp stheo (tức là góc 2 x 1). Nói cách khác, sau khi xuyên qua một góc, giá có xu hướng dịch chuyển về và củng cố tại góc tiếp theo.

Gann đã phát triển một số kỹ thuật để phân tích thị trường như Gann Angles, Gann Pass, Gann Grids, và Cardinal Squares.

Ví dụ

Hình trên biểu thị một Gann Fan cho ra những đường tại mỗi góc mà Gann đã xác định. Chúng ta có thể thấy S&P chạm vào đường 1 x 1 và 1 x 2.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin