Chỉ báo Market Facilitation

Mục lục

Views: 260

Tổng quan chỉ báo MFI

Chỉ báo Market Facilitation (MFI) được Dr.Bill Williams tạo ra nhằm xác định sự hiệu quả của dao động giá thông qua việc định lượng dao động giá trên một đơn vị khối lượng giao dịch. Chỉ báo này được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày chia cho tổng khối lượng giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo MFI

Là một chỉ báo độc lập, MFI có giá trị tính toán rất nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có một hệ thống dự báo giao dịch khi so sánh MFI và khối lượng giao dịch của đồ thị giá dạng cột hiện tại với MFI và khối lượng giao dịch của đồ thị giá dạng cột trước đó.

Khối lượng giao dịch MFI Loại
+ + Green
Fade
+ Fake
+ Squat

Williams đưa ra 4 cách kết hợp khả thi giữa MFI và khối lượng giao dịch, có tên lần lượt là: Green, Fade, Fake và Squat như thể hiện ở bảng trên. Dấu cộng nghĩa là giá trị thanh hiện tại lớn hơn giá trị thanh trước đó. Dầu trừ nghĩa là giá trị thanh hiện tại nhỏ hơn giá trị thanh trước đó.

Green. Cột này có khối lượng giao dịch và MFI cao hơn so với cột trước đó. Do đó, có dao động giá và MFI hiện tại lớn hơn MFI trước đó. Hơn nữa, nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường thể hiện qua khối lượng giao dịch tăng. Ngoài ra, giá dao động có hướng, thị trường sẽ dịch chuyển theo xu hướng của những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Trong một ngày Green, chúng ta nên giao dịch theo xu hướng hiện hành.

Fade. Cột này có khối lượng giao dịch và MFI thấp hơn so với cột trước đó. Thị trường giao dịch yếu thể hiện qua khối lượng giao dịch thấp. Dạng ngày này gọi là Fade và mức độ quan tâm của nhà đầu tư là khá mờ nhạt. Thông thường, dạng ngày này xuất hiện vào cuối xu hướng. Vào những ngày này của thị trường, các nhà đầu tư dường như quá chán nản và không muốn giao dịch thêm. Tuy nhiên, không nên quá chú tâm vào các tiểu tiết hiện tại mà nên tập trung vào xu thế mới có thể đang hình thành.

Fake. Cột này có khối lượng giao dịch thấp hơn nhưng MFI cao hơn so với cột trước đó. Điều này có nghĩa là sự gia tăng biến động giá (giá cao nhất – giá thấp nhất) lớn hơn so với sự sụt giảm của khối lượng giao dịch, kết quả là MFI tăng. Khối lượng giao dịch sụt giảm chứng tỏ không có nhà đầu tư mới tham gia. Biến động giá chủ yếu do các nhà đầu tư hiện tại mà không có sự tham gia của nhà đầu tư mới từ bên ngoài. Williams có một giả thiết rằng các nhà đầu tư hiện tại đủ mạnh để đẩy thị trường đến mức giá chốt lời/cắt lỗ, qua đó đánh lừa các nhà đầu tư chưa vào thị trường.

Squat. Cột này có khối lượng giao dịch cao hơn nhưng MFI thấp hơn so với cột trước đó. Khối lượng giao dịch gia tăng cho thấy thị trường sôi động hơn, nhưng MFI suy giảm cho thấy thị trường chưa có xu hướng rõ ràng. Khối lượng giao dịch tăng, xu hướng chững lại và giá đi ngang. Hiện tượng giá đi ngang thường xảy ra trước một đợt đảo chiều quan trọng. Dạng cột này được gọi là Squat (cột tích lũy) vì thị trường thường tích lũy trước khi một sự phá vỡ xuất hiện. Lúc đó, cột này thường chỉ ra hoặc là đảo chiều hoặc là tiếp diễn xu hướng.

Ví dụ chỉ báo MFI

Hình trên biểu thị của cổ phiếu  International Paper. Một số cột Fade xuất hiện khi giá đi ngang, sau đó là hai cột Squat tại điểm đảo chiều và cuối cùng là những cột Green khởi đầu một đợt tăng mới.

Cách tính chỉ báo MFI

MFI được tính bằng cách lấy giá cao nhất trừ giá thấp nhất, sau đó chia cho khối lượng giao dịch.

(Giá cao nhất – Giá thấp nhất) / Khối lượng giao dịch

Bảng dưới minh họa cách tính MFI

  • Cột E bằng giá cao nhất (Cột B) trừ giá thấp nhất (Cột C)
  • Cột F bằng Cột E chia khối lượng giao dịch (Cột D).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin