Chỉ báo mô hình 4%

Mục lục

Views: 250

Tổng quan mô hình 4%

Mô hình 4% là công cụ xác định thời điểm trên thị trường chứng khoán dựa vào tỷ lệ phần trăm thay đổi giá trị đóng cửa hàng tuần của chỉ số Value Line Composite. Mô hình 4% là công cụ phân tích theo xu hướng, giúp chúng ta mua khi thị trường trong xu hướng chính đi lên và bán (hoặc bán khống) khi thị trường trong xu hướng chính đi xuống. Mô hi nhf 4% do Ned David phát triển và được Martin Zweig phổ biến rộng rãi trong cuốn Winning on Wall Street.

Cách sử dụng mô hình 4%

Ưu điểm nổi trội của Mô hình 4% là nó khá đơn giản, dễ dàng tính toán và phân tích. Thật vậy, mô hình này chỉ cần một loại dữ liệu để tính toán, đó là giá trị đóng cửa hàng tuần của chỉ số Value lIne Composite.

Tín hiệu mua xuất hiện khi chỉ số Value Line Composite tăng ít nhất 4% so với giá trị trước đó. Tín hiệu bán xuất hiện khi chỉ số này giảm ít nhất 4%. Ví dụ, tín hiệu mua sẽ xuất hiện nếu giá trị đóng cửa của tuần của chỉ số Value Line Composite tăng từ 200 lên 208 (tương đương với mức tăng 4%). Nếu chỉ số này sau đó tăng lên 250 và giảm về 240 (tương đương vơi smức giảm 4%) thì tín hiệu bán sẽ xuất hiện.

Từ năm 1983 đến 1998, chiến lược mua và nắm giữ áp dụng đối với chỉ số Value Line Composite đem lại mức sính lời 120%. Áp dụng Mô hình 4% (bao gồm cả bán khống) trong cùng giai đoạn này đem lại mức sinh lời lên đến 241% (Mức sinh lời này chưa tính đến các loại phí môi giới, cổ tức và thuế). Điều thú vị là hơn một nửa tín hiệu của mô hình này là sai. Tuy nhiên, trong cả giai đoạn, mức sinh lời bình luận lớn hơn nhiều mức thua lỗ bình quân – một ví dụ điển hình cho phương châm đầu tư trên thị trường chứng khoán “Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”.

Ví dụ mô hình 4%

Hình trên minh họa chỉ báo Zig Zag vẽ trên đường chỉ số Value Line Composite với các tín hiuệ mua bán khi áp dụng nguyên tắc 4%. Chỉ báo Zig Zag xác định sử thay đổi của giá với mức ít nhất 4%.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin