Chỉ báo Odd Lot Balance Index

Mục lục

Views: 271

Tổng quan chỉ báo

Odd Lot Balance Index (OLBI) là một chỉ báo tâm lý thị trường, cho thấy tỷ lệ giữa khối lượn giao dịch bán theo lô nhỏ và khối lượng giao dịch mua theo lô nhỏ (odd lot – lô nhỏ – là giao dịch nhỏ hơn 100 cổ phiếu). Giả định là “nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ” – những nhà đầu tư giao dịch nhỏ nhất của thị trường – không biết những gì mình đang làm.

Cách sử dụng chỉ báo

Khi OLBI cao, nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ đang bán nhiều hơn mua và do đó thị trường đang trong xu hướng giảm. Chúng ta nên mua khi nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ bán (khi OLBI cao) và ngược lại (khi OLBI thấp). Chúng ta có thể sử dụng trung bình động 10 ngày để hiệu chỉnh biến động hàng ngày của OLBI.

Thật không may, việc giao dịch các lô 99 cổ phiếu nhằm tránh quy dịnh “up-tick” quy định này yêu cầu các nhân viên môi giới chỉ được bán khống khi giá cao hơn giá đã được giao dịch trước đó, khiến cho chỉ báo lô nhỏ bớt tin cậy.

Ví dụ chỉ báo OLBI

Hình trên biểu thị chỉ số S&P 500 và đường trung bình động 10 ngày của OLBI. Đường thẳng đứng cho thấy khi các nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ cực kỳ bi quan lại trở thành thời điểm tốt để mua vào.

Cách tính chỉ báo OLBI

OLBI được tính bằng công thức sau:

(KLGD bán theo lô nhỏ/KLGD mua theo lô nhỏ)*100

Bảng bên dưới minh họa cách tính OLBI

Cột D bằng khối lượng giao dịch bán theo lô nhỏ (Cột B) chia khối lượng giao dịch mua theo lô nhỏ (Cột C), rồi nhân với 100.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin