Chỉ báo Sóng hình Sin Mesa

Mục lục

Views: 195

Tổng quan chỉ báo MSW

Chỉ báo Sóng hình Sin MESA (MESA Sine Wave) được John Ehlers phát triển, nhằm xác định chứng khoán đang trong một xu hướng hay trong một chu kỳ. Nếu chứng khoán biến động theo chu kỳ thì chỉ báo MSW sẽ dao động theo sóng hình Sin. Nếu chứng khoán đang trong xu hướng thì dao động của chỉ báo MSW sẽ không theo sóng hình Sin.

Dưới góc độ kỹ thuật, chỉ báo MSW thể hiện sóng dao động hình sin của các pha trong các kỳ giao dịch xác định. Một sóng hình sin tín hiệu (lead sin) được vẽ trước với pha 45 độ. Pha cho biết chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ hiện tại (ví dụ nếu chúng ta đang ở 25% của chu kỳ hiện tại thì pha sẽ là 90 độ), Chu kỳ giá trị do người dùng định nghĩa.

Cách sử dụng chỉ báo Sóng hình Sin

Chỉ báo MSW gồm đường sin và đường sin tín hiệu. Hai đường này cắt nhau là tín hiệu sớm về điểm đảo chiều trong chu kỳ. Chỉ báo MSW dao động theo sóng hình sin cho thấy thị trường đang trong chu kỳ. Tín hiệu mua xuất hiện khi đường sin cắt lên trên đường sin tín hiệu. Tín hiệu bán xuất hiện khi đường sin cắt xuống dưới đường sin tín hiệu.

Khi thị trường đang trong xu hướng, chỉ báo MSW dao động không theo sóng hình sin. Trên thực tế, đường sin và đường sin tín hiệu thường dao động yếu đi ngang quanh mức 0, gần như dao động song song và tách xa nhau. Chiến lược giao dịch hiệu quả trong thị trường có xu hướng là mua bán theo xu hướng. Sự giao cắt của các đường trung bình động cơ bản sẽ rất hữu ích cho việc giao dịch trong thị trường có xu hướng.

Ví dụ chỉ báo MSW

Hình trên biểu thị đường sin và đường sin tín hiệu 25 ngày của cổ phiếu Johnson & Johnson. Khi giá bắt đầu có xu hướng, chỉ báo thay đổi từ đường sin sang đường dạng khác.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin