Chỉ số Fibonacci

Mục lục

Views: 370

Tổng quan chỉ báo Fibonacci

Leonardo Fibonacci là một nhà toán học người Ý sinh năm 1170. Người ta cho rằng, Fibonacci đã tìm ra mối quan hệ giữa các con số mà ngày nay được gọi là dãy số Fibonacci trong khi xây dựng mô hình sinh trường của loài thỏ. Dãy số Fibonacci là dãy số mà số sau bằng tổng của hai số liền trước đó:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,…

Những con số này có một mối liên hệ khá thú vị là số sau gấp xấp xỉ 1,618 lần số liền trước và số trước xấp xỉ 0,618 lần số liền sau. Cuốn Understanding Fibonacci Numbes của Edward Dobson có phần thảo luận khá thú vị về những mối liên hệ qua lại này.

Cách sử dụng chỉ báo Fibonacci

Fibonacci có bổn dạng phổ biến: arcs, fan lines, retracements và time zones. Những dạng này dùng để dự báo sự thay đổi xu hướng khi giá đến gần các ngưỡng Fibonacci.

Fibonacci Arcs được tạo ra bằng cách vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cực trị, ví dụ, một đỉnh và một đáy. Lấy điểm cực trị thứ hai làm tâm, chúng ta vẽ 3 cung cắt đường xu hướng tại các ngưỡng Fibonacci 38,2%, 50,0% và 61,8%.

Fibonacci Arcs dùng để xác định các ngưỡng hỗ trợ/khangs cụ khi giá tiệm cận các cung. Một kỹ thuật thường dùng là vẽ cả Fibonacci Arcs và Fibonacci Fan Lines và lấy những điểm giao cắt của hai đường này để dự báo ngưỡng hỗ trợ/kháng cự. Chú ý rằng những điểm giao cắt giữa Fibonacci Arcs và đường giá sẽ thay đổi vị trí tùy thuộc vào thang đo của đồ thị.

Hình bên dưới minh họa giá cổ phiếu MiniMed và cách mà Fibonacci Arcs xác định các hỗ trợ/kháng cự.

Fibonacci Fan Lines được tạo ra bằng cách vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cực trị, ví dụ, giữa một đỉnh và một đáy. Sau đó, một đường thẳng đứng “vô hình” sẽ được vẽ đi qua điểm cực trị thứ 2. Ba đường xu hướng sẽ được vẽ từ điểm cực trị thứ nhất cắt đường thẳng đứng “vô hình” tại các ngưỡng Fibonacci 38,2%, 50,0% và 61,8%.

Hình bên dưới cho thấy giá cổ phiếu Texaco được hỗ trợ tại các ngưỡng Fibonacci Fan Line. Chúng ta có thể thấy khi gặp Fibonacci Fan Line 38,2% trên cùng (điểm A), giá không thể xuyên thủng ngưỡng này trong một thời gian. Khi ngưỡng này đã bị xuyên thủng, giá rớt mạnh và chạm ngưỡng hỗ trợ tại Fibonacci Fan Lines 61,8% dưới cùng (điểm B và C).

Để ý rằng khi bật lên từ Fibonacci Fan Line 61,8% dưới cùng (điểm C), giá tăng mạnh cho đến khi chạm ngưỡng kháng cự tại Fibonacci Fan Line 38,2% trên cùng (điểm D) và rơi về Fibonacci Fan Line 50,5% ở giữa (điểm E) rồi bật tăng trờ lại lần nữa.

Fibonacci Retracements được tạo ra bằng cách vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cực trị, ví dụ, giữa một đỉnh và một đáy. Một tập hợp gồm 9 đường nằm ngang được vẽ ra và cắt đường xu hướng tại các ngưỡng Fibonacci 0,0%; 23,6%; 50,0%; 61,8%; 100,0%, 161,8%; 261,8% và 423,6% (một số đường sẽ không được thể hiện vì vượt ra ngoài phạm vị của đồ thị).

Sau khi tăng hoặc giảm mạnh, giá thường sẽ đảo chiều quay trở lại với một tỷ lệ đáng kể (nếu không muốn nói tất cả) so với ban đầu. Khi giá đảo chiều quay trở lqị, ngưỡng hỗ trợ/kháng cự thường xuất hiện gần hoặc ngay tại các ngưỡng Fibonacci Retracement.

Hình bên dưới biểu thị đường giá của cổ phiếu Eastman Kodak và các Fibonacci Retracement được vẽ giữa đỉnh và đáy chính. Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ xuất hiện gần ngưỡng Fibonacci 23,6% và 38,2%.

Fibonacci Time Zones là một tập hợp các đường dọc cách nhau theo dãy số Fibonacci 1,2,3,5,8,13,21,34… Fibonacci Time Zones giúp dự báo những thay đổi quan trọng của giá diễn ra gần các đường dọc. Trong hình bên dưới, Fibonacci Time Zones được vẽ trên đồ thị DJIA, bắt đầu tại đấy thị trường vào năm 1970. Chúng ta có thể thấy rằng những đợt thanh đổi quan trọng của chỉ số này xuất hiện gần hoặc tại các đường dọc Time Zone.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin