Chưa nắm vững nguyên tắc tái cơ cấu

Mục lục

Views: 298

Thị trường có trí nhớ – khái niệm không phải ai cũng chú ý.

Thị trường là một tập hợp các nhà đầu tư, đầu cơ, cũ có, mới có, có quá trình thu nạp người mới, có quá trình đào thải người cũ. Nhưng bản chất của các nhà đầu cơ, đầu tư hầu như không thay đổi theo thời gian (bản chất con người mà – khó thay đổi lắm) nên quá trình vận hành của thị trường là một sự lặp lại. Tuy được lặp lại (do bản chất nhà đầu tư, đầu cơ hầu như không thay đổi): nhưng biến số đầu vào thay đổi liên tục dẫn tới cường độ đầu ra thay đổi theo.

+ BCs(blue chip) nào giảm ít nhất trong đợt suy giảm thì sẽ phục hồi nhanh nhất khi thị trường hồi phục

+ Khi thị trường hồi phục thì BCs hồi phục nhanh chậm khác nhau, có nhiều loại hồi phục chậm tới mức làm nản lòng rất nhiều nhà đầu tư (năm 2006 có một BC như vậy đấy)

Vấn đề của Nhà đầu tư(NĐT) là phải nghiên cứu quá khứ để dự đoán được BCs nào giảm ít, BCs nào sẽ giảm nhiều, BCs nào sẽ hồi phục nhanh, BCs nào sẽ hồi phục chậm nếu NĐT có ý định tái cơ cấu danh mục, nếu không cẩn thận NĐT sẽ tái cơ cấu nhầm.

Sau khi vỡ vạc ra một số kiến thức, NĐT bắt đầu ngồi ngắm nghía danh mục của mình (40% tiền mặt và 60% cổ phiếu)

+ Nếu 60% cổ phiếu của NĐT chủ yếu là BCs thuộc loại số 2 vậy là NĐT có thể yên tâm chờ đợi, (nhưng nhà cố vấn có dặn : NĐT đọc lại mục M trong phương pháp CAN SLIM của ông W.J.O : không một cổ phiếu nào có thể đứng ngoài xu hướng của thị trường, những BCs thuộc loại số 2 có thể trụ được trước hầu hết những giai đoạn điều chỉnh, nhưng nó sẽ phải đi theo thị trường khi thị trường bước vào đợt sóng suy giảm cuối cùng + nếu điều đó xảy ra NĐT đừng hốt hoảng vì đó là cơ hội giải ngân 40% tiền của NĐT đấy) Nói vậy chứ : khó bình tĩnh được lắm – trừ khi chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ.

+ Nếu 60% cổ phiếu của NĐT san đều cho cả 3 loại (nhà cố vấn bảo : NĐT hãy quên khái niệm tất cả chúng là BCs đi, hãy coi loại 2 là BCs, loại 1 là tầm nhỡ, loại 3 là trên đường trở thành PS, nhà cố vấn cố giải thích : dân mình chưa quen, cứ nghĩ là BCs mãi là BCs chứ khi thị trường phát triển lớn lên, thêm nhiều cổ phiếu tham gia thị trường thì BCs teo dần thành PS là chuyện thường – lại phải thay đổi tư duy một tý – mệt thật). Sau khi tư duy được đình hình như vậy thì NĐT quay về sai lầm trước. Bảo toàn vốn … để suy nghĩ kỹ và quyết định tiếp

+ Nếu 60% cổ phiếu của NĐT chủ yếu thuộc loại có giảm mà không có tăng ? Vậy thì chắc chắn phải bán

Sau khi cơ cấu lần 2 (lần 1 là thanh lý PS) NĐT có thêm một ít tiền trong tài khoản, nhà cố vấn khuyên giữ lại tiền mặt, đừng mua vào vội, nếu không có thể phạm sai lầm như bài trước: mong muốn quay lại thị trường sớm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin