Cổ phiếu của những người chủ nhà mến khách

Mục lục

Views: 299

Khi các nhà đầu tư, đầu cơ nhỏ mua xong một cổ phiếu nào đó, là bắt đầu một tâm lý mong đợi giá tăng lên. Điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng theo số liệu thống kê thì một cổ phiếu có tới 60 – 70% thời gian là biến động không có xu hướng, cá biệt hơn có những cổ phiếu > 80% thời gian là biến động không có xu hướng, thậm chí biến động trong một khoảng giá hầu như cố định.Nhà đầu tư, đầu cơ nhỏ nên tìm cách chung sống hòa bình với những thời kỳ biến động không xu hướng của cổ phiếu, và tốt nhất là có thể vẫn tìm cách sinh lời trong những thời kỳ này.

Những cổ phiếu có thời gian biến động không xu hướng lớn hơn hẳn mức độ trung bình của thị trường và biến động trong một khoảng giá hầu như cố định thường được gọi là cổ phiếu của những người chủ nhà mến khách. Biến động của giá cổ phiếu tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng thực tế nó luôn phản ánh tâm tư, tình cảm, tâm lý của những người tham gia thị trường, mà con người thì có tâm tư, tình cảm, tâm lý thường đi theo thói quen, nói một cách khác : biến động về giá của một cổ phiếu cụ thể có những thói quen cụ thể.

Có nhiều người, cả cuộc đời chỉ mua bán cổ phiếu của một số ngành nào đó, thậm chí là chỉ một số cổ phiếu nào đó. Trong quá trình liên tục thu nạp cổ đông mới, chia tay cổ đông cũ vô hình sẽ dần hình thành các cổ phiếu có tính chất ổn định về biến động giá, tức là dần hình thành một lớp cổ đông chủ chốt của cổ phiếu đó, hài lòng với cổ phiếu đó, hài lòng với biến động giá cố định trong một khoảng nào đó, và hài lòng với lợi nhuận sinh ra do biết tận dụng sự biến động giá cố định đó. Họ là những người chủ nhà mến khách, luôn sẵn sàng bán ra khi cổ đông mới muốn mua, sẵn sàng đáp ứng mua vào khi có cổ đông muốn rời khỏi cổ phiếu đó, họ chỉ cần những ai muốn vào, ra để lại một khoản phí nho nhỏ 5 – 7%

Nhà đầu tư sẽ gặp trường hợp thế này : một cổ phiếu XYZ có vẻ sắp tới sẽ rất tốt, NĐT liền mua vào và hy vọng giá tăng, nhưng cổ phiếu đó cứ lên đến một mức nào đó thì lại xuống, xuống đến một mức lại lên, dao động thì rất hẹp, chỉ khoảng < 5-7% tại Việt Nam (ở nước ngoài có những cổ phiếu chỉ dao động lên xuống 1 – 2 %). NĐT lỡ mua vào ở mức giá lưng chừng nên định bán giá khi giá lên thì nó lại xuống, đang hy vọng nó xuống để thử nhảy sóng thì nó lại lên, rất khó chịu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin