Hệ thống các chỉ báo chuyển động có hướng

Mục lục

Views: 273

Tổng quan hệ thống chỉ báo

Hệ thống chỉ báo chuyển động có hướng giúp xác định liệu chứng khoán biến động có “xu hướng” hay không. Hệ thống này được Welles Wilder phát triển và trình bày chi tiết bao gồm 5 chỉ báo khác nhau:

  • Directional Indicator cộng (+DI)
  • Directional Indicator trừ (-DI)
  • Chỉ báo chuyển động có hướng (DX)
  • Chỉ báo trung bình chuyển động có hướng (ADX)
  • Chỉ báo trung bình chuyển động có hướng điều chỉnh (ADXR)

Cách sử dụng hệ thống chỉ báo

Hệ thống chỉ báo chuyển động có hướng cơ bản hoạt động dựa trên việc so sánh đường +DI 14 ngày và -DI 14 ngày. Có hai cách để thể hiện trên đồ thị: vẽ đồng thời hai chỉ báo này vào cùng một cửa số hoặc lấy -DI trừ cho +DI. Wilder khuyến nghị nên mua khi +DI cắt lên trên -DI và bán khi +DI cắt xuống dưới -DI.

Wilder làm cho những nguyên tắc giao dịch đơn giản này hiệu quả hơn bằng cách áp dụng nguyên tắc giao dịch dựa trên cực trị, nhằm ngăn ngừa sự biến động bất thường của giá và giảm thiểu số lần giao dịch. Theo nguyên tắc điểm cực trị, khi +DI và -DI giao nhau thì hình thành một “điểm cực trị”. Khi +DI cắt lên trên -DI, giá cực trị sẽ là giá cao nhất trong ngày giao nhau. Khi +DI cắt xuống dưới -DI, giá cực trị sẽ là giáp thấp nhất trong ngày giao nhau.

Chúng ta nên thực hiện giao dịch tại các điểm cực trị. Ví dụ, sau khi xuất hiện tín hiệu mua (+DI cắt lên trên -DI), chúng ta nên chờ đợi và chỉ mua sau khi giá chứng khoán vượt qua điểm cực trị (giá cao nhất vào ngày +DI và -DI giao nhau) Nếu giá không vượt lên trên điểm cực trị thì chúng ta nên bỏ qua tín hiệu này.

Theo Wilder, hệ thống này phát huy hiệu quả cao nhất đối với chứng khoán có Average Directional Movêmnt Index Rating (ADXR) cao. Ông cho rằng “theo kinh nghiệm thực tế, hệ thống giao dịch này sẽ đem lại hiệu quả cao đối với hàng hóa có ADXR trên 25. Khi ADXR rơi xuống dưới 20, không nên sử dụng hệ thống chỉ báo theo xu hướng.

Ví dụ hệ thống chỉ báo xu hướng

Hình trên biểu thị +DI và -DI của cổ phiếu Texaco. Mũi tên “mua” xuất hiện khi +DI cắt lên trên -DI và mũi tên bán xuất hiện khi +DI cắt xuống dưới -DI. Những điểm cắt được đánh dấu là đủ tiêu chuẩn, điểm cắt không được đánh dấu là điểm không đủ tiêu chuẩn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin