Hoang mang, dao động tìm mọi cách gỡ gạc

Mục lục

Views: 250

Khi Nhà đầu tư đã bị lỗ 25% rồi, hầu hết NDT đều bối rối kinh khủng, không biết làm gì cả ngoài một ý nghĩ nung nấu trong đầu : làm thế nào để gỡ lại ngay khoản thua lỗ. Ngày nào NDT cũng có mặt trên sàn giao dịch của công ty Chứng khoán để dò là tin tức, lang thang trên internet để tìm sự đồng cảm, vồ lấy mọi thông tin có tính an ủi : thị trường sẽ đảo chiều lên ngay trong ngắn hạn.

Quá trình dò hỏi giúp nhận được nhiều lời khuyên tập trung vào một số hướng chính như sau:

+ Giữ chặt cổ phiếu, kiên quyết không bán để chờ giá tăng trở lại

+ Bán ngay để giảm lỗ

+ Mua thêm vào để giá bình quân giảm xuống

+ Tìm cách nhảy sóng, hay nhảy sạp gì đó mà các NDT khác hay nhắc tới

Khi chưa học được thói quen bình tĩnh xem xét mọi khía cạnh của việc thua lỗ thì NDT thường

làm ngay theo một trong những hướng trên. Nhưng khi đã học được thói quen bình tĩnh, cần bắt đầu xem xét kỹ từng hướng một.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin