Khung thời gian trong phân tích kỹ thuật

Mục lục

Views: 299

Bất kể khung thời gian của dữ liệu trong các đồ thị là như thế nào (ví dụ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng…) thì các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật vẫn không bị ảnh hưởng. Hãy xem xét các đô thị của cổ phiếu Boeing ở hình dưới, cho dù khung thời gian dao động từ mỗi 5 phút đến hàng tuần thì biến động giá về cơ bản rất giống nhau.

Thông thường, khung thời gian càng ngắn thì chúng ta càng khó dự đoán biến động giá và khó tìm kiếm lợi nhuận. Những khó khăn xuất phát từ các khung thời gian ngắn hơn chính là việc chúng ta có ít thời gian hơn để đưa ra quyết định.

Cơ hội luôn xuất hiện trong bất kỳ khung thời gian nào nhưng hiếm khi gặp một nhà đầu cơ ngắn hạn thành công mà trước đó không phải là một nhà đầu tư dài hạn thành công. Nhiều nhà đầu tư có quan niệm rằng bí quyết kiếm tiền là sử dụng khung thời gian càng ngắn càng tốt. Nhưng thực tế không phải vậy.

Khi chúng ta rút ngắn khung thời gian, chất lượng và độ cập nhật của dữ liệu càng trở nên quan trọng. Ví dụ, nếu dữ liệu hàng ngày có trễ một giờ thì không sao, nhưng một sự biến động nhỏ của giá theo thời gian thực (realtime hoặc tick) mà trễ 5 phút lại là cả một vấn đề. Đáng tiếc, nhiều bảng giá “trực tuyến” (tức là những bảng giá được cập nhật ngay lập tức) trên Internet lại không realtime. Sự chậm trễ này phần lớn không phải do Internet mà chủ yếu là do những nhà cung cấp dữ liệu. Họ dường như không hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp dữ liệu.

Cách tính và cách sử dụng các chỉ báo thường đề cập đến dữ liệu theo ngày. Chẳng hạn, có thể nói “Nếu giá đóng cửa cao hơn so với giá đóng cửa của ngày hôm trước”. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay thế bất kỳ khung thời gian nào cho từ “ngày”. Ví dụ, khi quan sát một biểu đồ theo giờ, thì câu trên sẽ được viết lại như sau:”Nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của giờ trước”.

[block id=”footer-newsletter-signup”]

Yếu tố thời gian cũng không phải lúc nào cần chú ý đến, với một số loại cổ phiếu và đồ thị sự thay đổi về giá mới cần được tập trung. Cùng xem hình bên dưới giá cổ phiếu của Boeing và Compaq. Trong 20 tháng qua, cả hai cô rphiếu này đều tăng giá từ 20USD/cp lên 50 USD/cp. Nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu Boeing liên tục gia tăng trong 20 tháng qua là nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư về cổ phiếu Boeing ngày càng cao, trong khi giá cổ phiếu Compaq ít biến động trong 16 tháng đầu, sau đó tăng mạnh vào 4 tháng cuối.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin