Phân tích cơ bản so với kỹ thuật

Mục lục

Views: 318

Trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu nhũng biến động của thị trường, thì phân tích cơ bản lại tập trung vào các nguồn lực kinh tế về cung và cầu – vốn là các nguyên nhân khiến giá tăng cao hơn, thấp hơn, hoặc không thay đổi. Phương pháp phân tích cơ bản nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan có tác động đến giá thị trường nhằm xác định giá trị thực chất của thị trường đó. Giá trị thực chất là những gì thực sự đáng giá thông qua phân tích cơ bản và được dựa trên luật cung cầu. Nếu giá trị thực chất này nằm dưới giá trị hiện tại của thị trường, thì thị trường sẽ được định giá cao và cần được bán ra. Nếu giá thị trường thấp hơn giá trị thục chất thi thị trưởng sẽ được định giá thấp và cần được mua vào.

Cả hai phương pháp dự đoán thị trường đều nhằm giải quyết một vấn đề – xác định xu hướng di chuyển của giá. Chúng chỉ tiếp cận vấn đề theo những hướng khác nhau mả thôi. Chuyên gia phân tích cơ bản nghiên cứu nguyên nhăn khiến thị trường thay đổi, trong khi nhà phân tích kỹ thuật lại nghiên cứu kết quả của thị trường. Dĩ nhiên, các chuyên gia phân tích kỹ thuật tin rằng kết quá là tất cả nhũng gì mà họ muốn hoặc cần biết và mọi lý do hay nguyên nhân đều không cần thiết, trong khi đó, các nhà phân tích thông tin cơ bản lại luôn phải biết nguyên nhân vì sao.

Hầu hết các nhà giao dịch đều tự coi minh như những chuyên gia phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Tuy nhiên, trên thực tế lại xuất hiện nhiều chồng chéo. Nhiều chuyên gia phân tích cơ bản có kiến thức nhất định về nguyên lý phân tích đồ thị. Tương tự, nhiều nhà phân tích kỹ thuật cũng có những am hiểu nhất định về phân tích cơ bản. Vấn đề là các đồ thị và các thông tin cơ bản lại thường mâu thuẫn với nhau. Thường thì vào thời điểm bắt đầu diễn ra những biến động quan trọng trên thị trường, các thông tin cơ bản không hỗ trợ hoặc giải thích về những gì mà thị trường cần làm. Và chính trong những thời điểm này, dường như hai phương pháp phân tích mới tỏ rõ được sự khác biệt.

Thông thường, chúng sẽ quay trờ lại hòa hợp ở một vài điểm, nhưng lúc này lại quá trễ để các nhà giao dịch có thể hành động. Lời giải thích cho những vấn đề có vẻ trái ngược nhau này !à do giá cả thị trường có khuynh hướng dẫn dắt các thông tin cơ bản đã biết. Nói cách khác, giá thị trường đóng vai trò như một chỉ báo chủ đạo cho các thông tin cơ bản hay hiểu biết thông thường tại một thời điểm tức thời. Trong khi các nguồn tin cơ bản đã biết bị xem nhẹ và hiện hữu “trên thị trường”, thì hiện tại giá lại đang phản ứng với các thông tin cơ bản chưa được biết. Một vài trong số các thị trường giá lên hoặc giá xuống đột ngột trong quá khứ đã bắt đầu với một ít thay đổi hoặc thậm chí là không hề có sự thay đổi nào trong các thông tin cơ bản. Ngay khi người ta nhận ra những thay đổi này thì xu hướng mới lại đang tiến triển tốt đẹp.

Sau một thời gian, chuyên gia phân tích kỹ thuật mới cũng cố được khả năng đọc đồ thị của mình. Anh ta/cô ta sẽ học cách hòa nhập với tình huống khi biến động thị trường mâu thuẫn với cái gọi là hiểu biết thông thường. Nhà phân tích kỹ thuật bắt đầu thích thú với việc trớ thành thành viên của nhóm thiểu số. Anh ta/cô ta hiểu rằng, cuối cùng thì những nguyên nhân gây ra biến động thị trường cũng sẽ trờ thành kiến thúc thông thường. Chỉ có điều là nhà phân tích kỹ thuật chẳng sẵn lòng để chờ đợi sự xác nhận bổ sung. Trong quá trình thừa nhận các giả thuyết của phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể hiểu được tại sao các nhà phân tích kỹ thuật lại tin rằng phương pháp phân tích của mình lại vượt trội hơn so với các chuyên gia phân tích cơ bản.

[block id=”footer-newsletter-signup”]

Nếu một nhà giao dịch phải chọn lựa một trong hai cách tiếp cận thì phân tích kỹ thuật sẽ là lựa chọn hợp lý bời theo định nghĩa, phương pháp phân tích kỹ thuật đã bao gồm cả phân tích cơ bản. Nếu các thông tin cơ bản được phản ánh trong giá thị trường thì việc nghiên cứu nhũng thông tin cơ bán này là không cần thiết. Việc đọc đồ thị trở thành hình thức rút ngọn của khâu phân tích cơ bản. Tuy nhiên, điều ngược lại thì không đúng. Phân tích cơ bản không bao gồm việc nghiên cứu biến động giá. Để giao dịch trên các thị trường tài chinh, chúng ta có thể chi cần sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật. Nếu có một ai đó giao dịch chi với việc nghiên cứu các thông tin cơ bản mà không hề xem xét khía cạnh kỹ thuật của thị trường thì đó quả là điều đáng ngờ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin