Tỷ lệ số mã chứng khoán tăng giảm

Mục lục

Views: 388

Tỷ lệ số mã chứng khoán tăng/giảm (Tỷ lệ A/D) là tỷ lệ giữa số mã chứng khoán tăng giá và số mã chứng khoán giảm giá.

Cách sử dụng tỷ lệ số mã chứng khoán tăng giảm

Tỷ lệ A/D cũng đo lường độ rộng thị trường tương tự như ADI (được trình bày bên dưới). Tuy nhiên, trong khi ADI lấy số mã chứng khoán tăng giá trừ cho số mã chứng khoản giảm giá thì tỷ lệ A/D được tính bằng cách lấy số mã chứng khoán tăng tăng giá chia cho số mã chứng khoán giảm giá. Ưu điểm của tỷ lệ A/D là chỉ báo này vẫn duy trì tính ổn định cho dù số mã chứng khoán giao dịch trên sàn vẫn liên tục tăng.

Có thể làm giảm sự biến động hang ngày của tỷ lệ A/D bằng cách sử dụng trung bình động của chỉ báo này. Ví dụ, trung bình động của tỷ lệ A/D xác định vùng quá mua/quá bán hiệu quả. Giá trị này càng cao thì đà tăng càng quá mức (quá mua) và nguy cơ điều chỉnh càng cao. Tương tụ, giá trị thấp nghĩa là thị trường bị bán quá mức và báo hiệu một đợt phục hồi kỹ thuật.

Tuy nhiên, đối với các thị trường đi vào vùng cực mua/ cực bán thì tình trạng này có thể kéo dài một thời gian. Vì vậy, nếu sử dụng các chỉ báo quá mua/quá bán trong đầu tư, chúng ta nên đợi đến khi giá xác nhận sự đảo chiều rồi hãy giao dịch.

Ví dụ về tỷ lệ A/D (xem hình trên)

Chỉ số S&P 500 và trung bình động 15 ngày của tỷ lệ A/D. Mũi tên “mua” xuất hiện khi đường trung bình động vượt lên trên ngưỡng quá bán 0,9. Mũi tên “bán” xuất hiện khi đường trung bình động cắt xuống dưới ngưỡng quá mua 1,25. Có thể thấy các mũi tên này là những chỉ báo hữu ich về sự thay đổi giá trong thời gian tới.

Cách tính tỷ lệ A/D

Số mã chứng khoán tăng giá / Số mã chứng khoán giảm giá.

Số mã chứng khoán tăng giá – giảm giá (ADI)

Số mã chứng khoán tăng giá trừ giảm giá là một chỉ báo cường độ dao động thị trường, cho thấy mức chênh lệch giữa số mã chứng khoán tăng giá với số mã chứng khoán giảm giá trên sàn giao dịch. Tại thời điểm này, có vài nghìn mã chứng khoán giao dịch mỗi ngày trên sàn.

Mức chênh lệch giữa số mã chứng khoán tăng giá và số mã chứng khoán giảm giá làm cơ sở cho nhiều chỉ báo độ rộng thị trường như đường A/D, tỷ lệ A/D, ABI, …Các chỉ báo sử dụng số mã chứng khoán tăng giá và số mã chứng khoán giảm giá được gọi là những “chỉ báo độ rộng thị trường”.

Cách sử dụng chỉ báo Số mã chứng khoán tăng giá trừ giảm giá.

Chỉ số này cho thấy mức chênh lệch giữa số mã chứng khoán tăng giá và số mã chứng khoán giảm giá. Thông qua đồ thị, chỉ báo này giúp xác định sức mạnh hàng ngày của thị trường. Những ngày thị trường mạnh là ngày có mức chênh lệch lớn hơn +1000, còn những ngày thị trường yếu là ngày có mức chênh lệch nhỏ hơn -1000.

Trung bình động hàm số mũ của chỉ báo Số mã chứng khoán Tăng giá trừ giảm giá trong vòng 5 đến 40 ngày hơn là giá trị hàng ngày. Đường trung bình động tạo ra một chỉ báo Quá mua/ Quá bán ngắn hạn hiệu quả. Cả chỉ báo Quá mua/ Quá bán và MO (sẽ được trình bày ở bài sau) được hình thành từ việc sử dụng trung bình động của số mã chứng khoán tăng giá trừ đi số mã chứng khoán giảm giá.

Ví dụ chỉ báo số mã chứng khoáng tăng giá trừ giảm giá

Hình bên trên thể hiện chỉ số DJIA và đường trung bình động 40 ngày của chỉ báo số mã chứng khoán tăng giá trừ giảm giá. Mũi tên “mua” xuất hiện khi đường trung bình động vượt lên trên nhưỡng quá bán – 200 và mũi tên “bán” xuất hiện khi đường trung bình động cắt xuống dưới ngưỡng quá mua +200. Sư gia tăng của số mã chứng khoán giao dịch trên sàn khiến giá trị của chỉ báo này biến động mạnh hơn (cao hơn hoặc thấp hơn) theo thời gian.

Cách tính chỉ số mã chứng khoán tăng giá trừ giảm giá

Số mã chứng khoán tăng giá – Số mã chứng khoản giảm giá. như bảng bên dưới.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin