Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu là bao nhiêu

Mục lục

Views: 336

Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu theo Quy tắc số 1 là 15% một năm. Giá trị thực là số tiền lớn nhất chúng ta có thể trả và vẫn có tỷ suất lợi nhuận 15% trong 15 năm tiếp theo. Nói cách khác, giá trị của công ty này đối với chúng ta là mức giá tại đó, nếu dự đoán của chúng ta là đúng, 10 năm tới chúng ta sẽ thu được mức lợi nhuận hàng năm là 15%. Tất nhiên, mọi thứ gần như chưa bao giờ hoạt động trôi chảy và chúng ta tiếp tục đòi hỏi một biên độ an toàn dưới giá trị thực.

Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu là 15% một năm. Đừng chấp nhận con số nào thấp hơn.

15% không phải là một tỷ lệ quá cao, đó là con số tôi sử dụng như một tỷ suất tăng trưởng mục tiêu bởi vì tỷ suất này đủ cao để bù đắp cho tỷ lệ lạm phát ở mức vừa phải, khoản thuế phải nộp trên phần lợi nhuận trên vốn khi tôi bán cổ phiếu và thu tiền về, cũng như rủi ro khi tôi gửi tiền cho một ai khác. Tỷ lệ này không quá cao đến nỗi tôi không thể tìm ra công ty tốt ở những mức giá đem lại cho tôi lợi nhuận cao. Hãy xem xét vấn đề này một cách đơn giản, 15% là tỷ suất lợi nhuận khá tốt và nếu bạn có được tỷ suất lợi nhuận này trong nhiều năm, bạn chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Hãy ghi nhớ tỷ suất đó trong đầu. 15% là tỷ suất tối thiểu hàng năm chúng ta có thể chấp nhận được. Bất cứ cổ phiếu nào có vẻ mang lại lợi nhuận ở mức thấp hơn, chúng ta sẽ không mua cổ phiếu đó.

Quy tắc 72

Khi chúng ta đã biết bốn số liệu cần có để tính toán giá trị thực của cổ phiếu. Dưới đây là cách tính nhẩm. Trước tiên, chúng ta cần tìm EPS trong 10 năm tới. EPS hiện hành và tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán được sử dụng để tính toán EPS trong 10 năm. Hãy bớt chút thời gian đọc những điều sau, bạn sẽ không bị thua lỗ: Tỷ lệ tăng trưởng EPS phải gấp đôi EPS hiện hành trong một vài năm. Chúng ta cần biết phải mất bao nhiêu năm để gấp đôi EPS hiện hành nếu nó tăng với tỷ lệ tăng trưởng EPS nhất định. Quy tắc 72 cho chúng ta biết số năm cần thiết để gấp đôi EPS hiện hành. Chúng ta chỉ việc chia tỷ lệ tăng trưởng EPS dự đoán cho 72 và con số chúng ta nhận được là số năm cần thiết để tăng gấp đôi.

Giả sử EPS hiện hành là 1 đô-la và chúng ta dự đoán tỷ lệ tăng trưởng EPS là 24%. Quy tắc 72 cho phép lấy 72 chia 24, từ 24 đến 72 là ba lần gấp đôi. Do vậy, nếu tăng trưởng với tỷ lệ 24% mỗi năm, cứ ba năm, 1 đô-la của chúng ta sẽ tăng gấp đôi một lần.

Số năm chính xác cần có để gấp đôi một lần tỷ lệ tăng trưởng 24% là 3,2 năm, điều này chứng tỏ Quy tắc 72 có độ chính xác khoảng 10%. Tuy nhiên, mức độ này cũng đủ để chúng ta mua ở mức gần đúng.

Chúng ta đang tính EPS là bao nhiêu trong 10 năm tới, chúng ta trông đợi tăng trưởng gấp đôi sẽ xảy ra bao nhiêu lần? Chúng ta chỉ sử dụng quy tắc 72: EPS sẽ gấp đôi một lần sau mỗi ba năm, do đó, trong 10 năm nó sẽ gấp đôi khoảng ba lần. Tôi nói là khoảng bởi vì quy tắc 72 chỉ là một phép tính tương đối nên chúng ta không thể nhận được con số hoàn toàn chính xác. Nhưng nó khá thuận lợi vì chúng ta có thể tính nhẩm.

Từ tính toán trên, chúng ta có thể hy vọng sẽ có ba lần gấp đôi trong 10 năm tới với tỷ lệ tăng trưởng EPS 24%. Hãy thực hiện phép tính: 1 đô-la gấp đôi bằng 2 đô-la trong ba năm đầu tiên; 2 đô-la gấp đôi bằng 4 đô-la trong ba năm thứ hai; và 4 đô-la gấp đôi bằng 8 đô-la trong ba năm tiếp theo. Do đó, chúng ta hy vọng EPS tương lai (trong 10 năm) vào khoảng 8 đô-la cho mỗi cổ phiếu. Xin chúc mừng, bạn đã thực hiện phép tính toán khó nhất theo Quy tắc số 1. Bây giờ, bạn chỉ cần lặp lại những phép tính tương tự với các số liệu khác. Nếu không muốn thực hiện lần lượt các bước, bạn có thể sử dụng bảng tính để tính toán chính xác.

Từ EPS tương lai tìm ra giá thị trường tương lai

Khi biết EPS trong 10 năm, chúng ta có thể tính ra giá của mỗi cổ phiếu trong 10 năm bằng cách nhân PE với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Đơn giản, hãy nhân EPS tương lai với PE. Giả sử chúng ta trông đợi thị trường sử dụng PE = 40, vì PE trong quá khứ là 40 thấp hơn PE mặc định là 48 (PE mặc định được tính bằng cách nhân đôi tỷ lệ tăng trưởng theo Quy tắc số 1, hay 24% nhân 2). Điều này có nghĩa là, giá thị trường tương lai trong 10 năm tính từ thời điểm hiện nay là khoảng 320 đô-la (PE = 40 x EPS = 8 đô-la).

Từ giá thị trường tương lai tìm ra giá trị thực của cổ phiếu

Chúng ta có thể tính ra giá trị thực hiện tại của công ty là bao nhiêu bằng giá thị trường tương lai. Một lần nữa, chúng ta sử dụng quy tắc 72. Chúng ta biết tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận được là 15%. Với 15%, để tăng gấp đôi khoản tiền, chúng ta phải mất khoảng năm năm (72/15 xấp xỉ bằng 5). Với tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận là 15%, chúng ta có thể trông đợi tăng số tiền lên gấp đôi (10 năm chia 5 bằng 2 lần gấp đôi). Điều đó có nghĩa là, chúng ta chỉ nhận được hai lần nhân đôi từ giá trị thực đến giá thị trường tương lai. Nếu chúng ta gấp đôi 1 đô-la được 2 đô-la và sau đó gấp đôi 2 đô-la được 4 đô-la chúng ta có hai lần gấp đôi. Bạn cần chú ý thêm một phương pháp nữa: 1 đô-la là 1/4 của 4 đô-la. Do đó, nếu chúng ta biết giá thị trường tương lai, chúng ta có thể chỉ phải chia cho 4 để tìm được giá trị thực. Chúng ta luôn luôn có thể thực hiện điều này bởi vì 15% luôn là tỷ suất lợi nhuận tối thiểu được chấp nhận (nó là một hằng số) và 1/4 giá thị trường tương lai luôn đem lại cho chúng ta giá trị thực chính xác nếu muốn nhận được 15% lợi nhuận. Đó là điều hiển nhiên.

Hãy trở lại ví dụ của chúng ta. Nếu chúng ta trông đợi công ty mang lại 320 đô-la mỗi cổ phiếu trong 10 năm, chúng ta chỉ có thể phải chia cho 4 để có giá hợp lý. 320 đô-la chia 4 bằng 80 đô-la. Nếu tôi muốn ít nhất 15% tỷ suất lợi nhuận gộp cho 10 năm tới, tôi cần mua công ty này với giá 80 đô-la hoặc thấp hơn vào hôm nay.

Giả sử lợi nhuận là 15%, giá trị thực hôm nay sẽ bằng khoảng 1/4 giá thị trường 10 năm sau. Lý do là bởi vì bất cứ giá nào với tỷ lệ tăng trưởng 15% mỗi năm sẽ gấp đôi theo quy tắc 72 xấp xỉ mỗi 5 năm hoặc tăng gấp đôi trong 10 năm. Hai lần tăng gấp đôi bằng một lần gấp 4. Và để bảo toàn nó, chỉ cần chia giá thị trường tương lai cho 4.

Từ giá trị thực tìm ra biên độ an toàn về giá

Đừng quên: Chúng ta chưa từng mua cổ phiếu với giá trị thực. Chúng ta luôn luôn muốn mua 1 đô-la giá trị bằng 50 xu. Chúng ta muốn có biên độ an toàn lớn. Để có biên độ an toàn lớn, chúng ta cần mua công ty với giá bằng 50% giá trị thực. Chúng ta muốn điều này vào những dịp giảm giá lớn. Trong ví dụ trên, ta biết rằng giá trị thực là 80 đô-la, và chúng ta có thể dễ dàng tính được một nửa của 80 đô-la là bao nhiêu. Chúng ta muốn trả 40 đô-la để mua cổ phiếu của công ty đó.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin