Tỷ lệ bán khống theo lô nhỏ

Mục lục

Views: 328

Tổng quan tỷ lệ bán khống theo lô nhỏ

Odd Lot Short Ratio – OLSR – là một chỉ báo tâm lý thị trường thể hiện tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch bán khống theo lô nhỏ với khối lượng giao dịch mua/bán theo lô nhỏ hàng ngày.

Nhà đầu tư “bán khống” cổ phiếu khi dự đoán giá cổ phiếu sẻ sụt giảm. Thay vì mua thấp bán cao thì việc bán khống diễn ra ngược lại, tức là bán cao – mua thấp. Bán khống theo “lô nhỏ” là giao dịch bán khống có khối lượn g ít hơn 100 cổ phiếu.

Cách sử dụng tỷ lệ bán khống theo lô nhỏ

Nếu chúng ta có thể biét được những nhà đầu tư nào luôn luôn sai và làm ngược lại với họ thì chúng ta sẽ luôn luôn đúng. Những chỉ báo liên quan đến lô nhỏ được phát triển dựa trên giả định này. Nếu chúng ta giả định rằng các nhà đầu tư nhỏ (nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ) là thiếu kinh nghiệm (vì vậy họ thường có quyết định sai) và làm ngược lại với các nhà đầu tư đó thì chúng ta sẽ gia tăng khả năng kiếm lời.

OLSR càng cao thì nhiều khả năng thị trường sẽ tăng (tức là các nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ sai). Tương tự, OLSR càng thấp thì nhiều khả năng thị trường suy giảm. Nói chung, quy tắc này (đầu tư ngược với các nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ) đã được chứng minh qua thực tế. Các nhà đầu tư giao dịch lô nhỏ có xu hướng hành xử theo tình huống chứ không có chiến lược giao dịch chủ động. OLSR cao thường xuất hiện sau khi thị trường giảm mạnh (khi các nhà đầu tư nên mua thay vì bán) và chỉ báo này thấp thường xuất hiện sau khi thị trường đã tăng.

Năm 1986, khối lượng giao dịch bán khống lô nhỏ đạt mức cao kỷ lục. Nhiều người lý giải hiện tượng này là do các nhân viên môi giới đã chia lệnh bán khống thành nhiều lô nhỏ để tránh quy định “up-tick” – quy định này yêu cầu các nhân viên môi giới chỉ được bán khống khi giá cao hơn giá đã được giao dịch trước đó. Nhân viên môi giới thực hiện chiến lược vào những ngày thị trường giảm mạnh.

Nếu lời giải thích này là đúng thì việc sử dụng tất cả các chỉ báo liên quan đến lô nhỏ phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên, chúng ta mặc định các chỉ báo liên quan đến lô nhỏ phản ánh hành động của các nhà đầu tư “nhỏ nhất” ngoại trừ trường hợp những chỉ báo này đạt mức cao đột biến. Trong trường hợp đó, các chỉ báo này lại phản ánh hành động của những nhà đầu tư “lớn nhất”.

Cách tính tỷ lệ bán khống theo lô nhỏ

OLSR được tính bằng cách chia khối lượng giao dịch bán khống theo lô nhỏ cho trung bình của khối lượng giao dịch theo lô nhỏ trong ngày. Bởi vì giao dịch lô nhỏ không nhất thiết phải có một người mua và một người bán đối ứng, trung bình của khối lượng giao dịch được tính bằng cách cộng khối lượng giao dịch mua theo lô nhỏ với khối lượng giao dịch bán theo lô nhỏ, sau đó chia 2.

(KLGD bán khống theo lô nhỏ/((KLGD mua theo lô nhỏ/KLGD bán theo lô nhỏ)/2))*100

Bảng dưới minh họa cách tính OLSR

  • Cột B, C, D là số lệnh giao dịch theo lô nhỏ
  • Cột E là tổng của số lệnh mua theo lô nhỏ (Cột C) và số lệnh bán theo lô nhỏ (Cột D).
  • Cột F bằng Cột E chia 2. Đây là giá trị trung bình của số giao dịch lô nhỏ.
  • Cột G bằng số lệnh bán khống theo lô nhỏ (Cột B) chia cho giá trị trong Cột F, rồi nhân 100. Đây là OLSR.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin