Bốn tỷ lệ tăng trưởng còn lại của cổ phiếu tốt

Chúng ta cần tìm ra số liệu về tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu, EPS, vốn cổ phần, và tiền mặt. Những số liệu đó cho chúng ta biết tỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp mỗi năm so với những năm trước. Nếu nhất quán những số liệu này sẽ là một dự …

Bốn tỷ lệ tăng trưởng còn lại của cổ phiếu tốt Read More »