Chưa nắm vững nguyên tắc tái cơ cấu

Thị trường có trí nhớ – khái niệm không phải ai cũng chú ý. Thị trường là một tập hợp các nhà đầu tư, đầu cơ, cũ có, mới có, có quá trình thu nạp người mới, có quá trình đào thải người cũ. Nhưng bản chất của các nhà đầu cơ, đầu tư hầu …

Chưa nắm vững nguyên tắc tái cơ cấu Read More »