Chỉ báo chứng khoán Aroon

Tổng quan chỉ báo Aroon Được Tushar Chande phát triển, chỉ báo Aroon giúp nhân biết sự thay đổi của giá chứng khoán từ có xu hướng sang đi ngang và ngược lại, bằng cách tính số kỳ giao dịch kể từ khi giá xác lập các đỉnh và đáy mới trước đó. Cách sử …

Chỉ báo chứng khoán Aroon Read More »