Chỉ báo thị trường giúp gì cho nhà đầu tư

Các công cụ phân tích kỹ thuật thường dựa vào các thông số giá (chẳng hạn như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa) và có thể thêm khối lượng giao dịch. Có một nhóm các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp chúng ta dự đoán …

Chỉ báo thị trường giúp gì cho nhà đầu tư Read More »