chỉ số tài chính

Tìm năm chỉ số tài chính cho cổ phiếu tốt ở đâu

Không ai say mê công việc này do đó cách tốt nhất là tập trung vào những số liệu then chốt. Bạn sẽ tìm thấy hầu hết các số liệu được trình bày theo một mẫu chung ở những website về tài chính như Yahoo Finance, MSN Money…Bạn sẽ định vị vào báo cáo thu …

Tìm năm chỉ số tài chính cho cổ phiếu tốt ở đâu Read More »

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt

Tìm kiếm cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh có thể khó khăn nếu bạn cố gắng làm việc đó chỉ dựa vào bản năng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư theo Quy tắc số 1 đã tính toán cách xác định một lợi thế cạnh tranh bằng cách nhìn vào năm chỉ số cụ …

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt Read More »