chỉ số

Chỉ báo là gì trong phân tích kỹ thuật

Chỉ báo được tính dựa trên 2 tham số là giá chứng khoán và/hoặc khối lượng giao dịch. Kết quả tính toán được sử dụng để dự đoán sự thay đổi giá. Trung bình động đáp ứng được các tiêu chí trong định nghĩa về một chỉ báo:Trung bình động được tính dựa trên giá …

Chỉ báo là gì trong phân tích kỹ thuật Read More »