Chỉ báo Odd Lot Balance Index

Tổng quan chỉ báo Odd Lot Balance Index (OLBI) là một chỉ báo tâm lý thị trường, cho thấy tỷ lệ giữa khối lượn giao dịch bán theo lô nhỏ và khối lượng giao dịch mua theo lô nhỏ (odd lot – lô nhỏ – là giao dịch nhỏ hơn 100 cổ phiếu). Giả định …

Chỉ báo Odd Lot Balance Index Read More »