chứng khoán

Chỉ báo Negative Volume Index

Tổng quan chỉ báo Negative Volume Index (NVI) Là chỉ báo tập trung vào những ngày có khối lượng giao dịch giảm so với ngày trước, là dấu hiệu cho thấy “dòng tiền thông minh” dịch chuyển như thế nào vào những ngày khối lượng giao dịch giảm. Cách sử dụng NVI NVI giả định …

Chỉ báo Negative Volume Index Read More »

Cách tính các loại trung bình động

Trung bình động giản đơn (SMA) Trung bình động giản đơn (hoặc “số học”) được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của chứng khoán trong một giai đoạn nhất định (ví dụ 12 ngày) sau đó chia cho số kỳ của giai đoạn. Kết quả tính được là giá trung bình của chứng khoán …

Cách tính các loại trung bình động Read More »

Chỉ báo Dòng tiền

Tổng quan Chỉ báo Dòng tiền Chỉ báo Dòng tiền (Money Flow Index -MFI) là một chỉ báo dao động, nhằm xác định sức mạnh dòng tiền vào và ra khỏi một chứng khoán. Chỉ báo này có liên quan đến chỉ báo Sức mạnh Nội tại (Relative Strength Index – RSI), những trong khi …

Chỉ báo Dòng tiền Read More »

Chỉ báo Mass Index

Tổng quan chỉ báo Mass Index Mass Index do Donald Dorsey phát triển, nhằm xác định sự đảo chiều xu hướng bằng cách đo mức độ biến động của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất. Khi phạm vi này mở rộng, Mass Index tăng; khi phạm vi này thu hẹp Mass Index giảm. …

Chỉ báo Mass Index Read More »

Chỉ báo hồi quy Tuyến tính

Tổng quan chỉ báo hồi quy Tuyến tính Chỉ báo hồi quy Tuyến tính đơn giản là giá trị của đường Xu hướng Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression Trendline) tính trong một kỳ dữ liệu xác định. Vì thế, mỗi điểm trên đường chỉ báo Hồi quy tuyến tính bằng với giá trị cuối …

Chỉ báo hồi quy Tuyến tính Read More »

Tỷ lệ giao dịch lô lớn

Tổng quan tỷ lệ giao dịch lô lớn Chỉ báo tâm lý thị trường này cho thấy mối quan hệ giữa giao dịch lô lớn (10,000 cổ phần) với tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch. Tỷ lệ này cho thấy mức độ giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức lớn. …

Tỷ lệ giao dịch lô lớn Read More »

Chỉ báo Klinger Oscillator

Tổng quan chỉ báo KVO Klinger Oscillator (KVO) là chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch nhằm đo lường xu hướng dòng tiền vào ra ở một chứng khoán trong ngắn hạn và dài hạn. Stephen J Klinger phát triển và giới thiệu KVO trên tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commodities số …

Chỉ báo Klinger Oscillator Read More »

Chỉ báo Cường độ xu hướng trong ngày

Tổng quan chỉ báo  Do Tushar Chande phát triển, chỉ báo Cường độ Xu hướng trong ngày (IMI), là sự kết hợp giữa Relative Strength Index và phương pháp phân tích Đồ thị hình nến. Cách sử dụng chỉ báo Quá mua/Quá bán Giá trị IMI lớn hơn 70 báo hiệu trạng thái quá mua …

Chỉ báo Cường độ xu hướng trong ngày Read More »

Phân tích cơ bản khi Đầu tư chứng khoán

Tổng quan phân tích cơ bản Phân tích cơ bản nghiên cứu nền kinh tế, ngành và doanh nghiệp để xác định giá trị của cổ phiếu doanh nghiệp đó. Phân tích cơ bản thường tập trung vào những số liệu quan trọng trong báo cáo tài chính để xác định xem cổ phiếu của …

Phân tích cơ bản khi Đầu tư chứng khoán Read More »

Kỹ thuật phân tích Fourier Transform

Tổng quan kỹ thuật Fourier Transform Fourier Transforms ban đầu được phát triển như là một công cụ kỹ thuật để nghiên cứu hiện tượng lặp đi lặp lại như sự rung động của nhạc cụ có dây hay cánh máy bay trong suốt chuyển bay. Kỹ thuật Fourier được sử dụng trong phân tích …

Kỹ thuật phân tích Fourier Transform Read More »