chuyện đầu tư

Phân kỳ và Hội tụ của đường Trung bình động

Phân kỳ/Hội tụ của đường Trung bình động (MACD) là một chỉ báo dao động theo xu hướng, nhằm chỉ ra mối qua hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Gerald Appel đã phát triển MACD và cũng là tác giả của cuốn Systems and Forecasts. MACD là hiệu giữa đường trung bình …

Phân kỳ và Hội tụ của đường Trung bình động Read More »

Chỉ báo McClellan Summation Index

Tổng quan chỉ báo McClellan Summation Index (MSI) Chỉ báo MSI là chỉ báo độ rộng thị trường dựa trên chỉ báo McClellan Oscillator. Chỉ báo này được Sherman và Marian McClellan phát triển. Nội dung chi tiết về chỉ báo McClellan Oscillator được trình bày trong cuốn Patterns for Profit. Cách sử dụng chỉ …

Chỉ báo McClellan Summation Index Read More »

Chỉ báo McCLELLAN Oscillator

Tổng quan chỉ báo McCLELLAN Oscillator McClellan Oscillator là chỉ báo độ rộng thị trường dựa trên hiệu đã được hiệu chỉnh giữa số cổ phiếu tăng và số cổ phiếu giảm trên sàn NYSE. Chỉ báo này được Sherman và Marian McClellan phát triển. Nội dung chi tiết về chỉ báo McClellan Oscillator được …

Chỉ báo McCLELLAN Oscillator Read More »

Chỉ báo Market Facilitation

Tổng quan chỉ báo MFI Chỉ báo Market Facilitation (MFI) được Dr.Bill Williams tạo ra nhằm xác định sự hiệu quả của dao động giá thông qua việc định lượng dao động giá trên một đơn vị khối lượng giao dịch. Chỉ báo này được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá cao nhất …

Chỉ báo Market Facilitation Read More »

Đường xu hướng hồi quy tuyến tính

Tổng quan đường xu hướng hồi quy tuyến tính Hồi quy Tuyến tính là công cụ thống kê dùng để dự đoán giá trị tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ. Ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán, hồi quy tuyến tính thường được sử dụng để xác định khi nào thì giá …

Đường xu hướng hồi quy tuyến tính Read More »

Kỹ thuật phân tích Fourier Transform

Tổng quan kỹ thuật Fourier Transform Fourier Transforms ban đầu được phát triển như là một công cụ kỹ thuật để nghiên cứu hiện tượng lặp đi lặp lại như sự rung động của nhạc cụ có dây hay cánh máy bay trong suốt chuyển bay. Kỹ thuật Fourier được sử dụng trong phân tích …

Kỹ thuật phân tích Fourier Transform Read More »

Chỉ số Fibonacci

Tổng quan chỉ báo Fibonacci Leonardo Fibonacci là một nhà toán học người Ý sinh năm 1170. Người ta cho rằng, Fibonacci đã tìm ra mối quan hệ giữa các con số mà ngày nay được gọi là dãy số Fibonacci trong khi xây dựng mô hình sinh trường của loài thỏ. Dãy số Fibonacci …

Chỉ số Fibonacci Read More »

Chỉ báo Equivolume

Tổng quan chỉ báo Equivolume Equivolume thể hiện giá bằng cách nhấn mạnh mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch. Equivolume do Richard W.Arms, Jr phát triển và được ông trình bày chi tiết hơn trong cuốn Volume Cyclé in the Stock market. Thay vì hiển thị khối lượng giao dịch ở …

Chỉ báo Equivolume Read More »