6 nguyên tắc cơ bản đầu tư cổ phiếu (3)

4. Đừng mua cổ phiếu nữa. Hãy gửi tiền vào ngân hàng Chỉ với khoảng 1.000 đô la, một công ty bảo hiểm sẽ đồng ý trả cho một thanh niên 35 tuổi, khỏe mạnh 1 triệu đô la nếu anh ta xui xẻo chết ngay trong năm tới. Theo các thống kê bảo hiểm, …

6 nguyên tắc cơ bản đầu tư cổ phiếu (3) Read More »