Phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM

Tổng quan về CANSLIM CANSLIM là từ viết tắt của một phương pháp đầu tư chứng khoán do WIlliam O’Neil phát triển. O’Neil là người sáng lập và chủ tịch của tờ Invesstor’s Business Daily. Ông cũng là người đứng đầu công ty nghiên cứu đầu tư William O’Neil & Compan, Inc. O’Neil nghiên cứu …

Phương pháp đầu tư chứng khoán CANSLIM Read More »