Tham khảo tình huống cổ phiếu công ty con Tập đoàn Marriott International

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Công ty Cổ phần Host Marrioty/Tập đoàn Marriott International. Trong những năm 1980, với tham vọng bành trướng, Tập đoàn Marriott đã xây dựng hàng loạt khách sạn. Tuy nhiên, cái họ nhằm vào không phải là sở hữu những khách sạn đó mà là phí quản lý khách sạn từ …

Tham khảo tình huống cổ phiếu công ty con Tập đoàn Marriott International Read More »