cổ phiếu tốt

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt

Tìm kiếm cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh có thể khó khăn nếu bạn cố gắng làm việc đó chỉ dựa vào bản năng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư theo Quy tắc số 1 đã tính toán cách xác định một lợi thế cạnh tranh bằng cách nhìn vào năm chỉ số cụ …

Chỉ số tài chính thứ nhất của cổ phiếu tốt Read More »

Lựa chọn công ty có cổ phiếu tốt với ba vòng tròn

Nếu chúng ta không hiểu chúng ta đang mua cổ phiếu của công ty nào, chắc chắn chúng ta không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với công ty đó trong tương lại. Nếu chúng ta không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai thì làm sao chúng ta …

Lựa chọn công ty có cổ phiếu tốt với ba vòng tròn Read More »

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M

Trong quá trình mua cổ phiếu của những công ty tuyệt vời có mức giá hấp dẫn, bạn nên nghĩ đến những điều tôi đã nêu ra và “bốn chữ cái M”: Ý nghĩa (meaning), Lợi thế cạnh tranh (moat), Quản lý (management), và biến độ an toàn (margin of safety). Ngay bây giờ bốn …

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M Read More »

3 khái niệm đầu tư không chính xác

Khái niệm sai lầm thứ nhất: Bạn cần phải là một chuyên gia quản lý tiền của mình Khái niệm không chính xác đầu tiên cần phá vỡ là: cần phải có nhiều thời gian và kiến thức chuyên môn để quản lý tiền của mình. Điều này sẽ đúng nếu đầu tư là một …

3 khái niệm đầu tư không chính xác Read More »