công ty sáp nhập

Nghiên cứu cổ phiếu Công ty thực phẩm Super Rite

Đã bao giờ bạn muốn trở thành một một nhà tài phiệt tầm cỡ chưa? Hay đã bao giờ bạn cần rất nhiều tiền chưa? Tháng 1 năm 1989, một nhóm các nhà đầu tư do Chủ tịch của Công ty thực phẩm Super Rite lãnh đạo đề nghị mua cổ phiếu một chuỗi cửa …

Nghiên cứu cổ phiếu Công ty thực phẩm Super Rite Read More »