công ty tốt

Lựa chọn công ty có cổ phiếu tốt với ba vòng tròn

Nếu chúng ta không hiểu chúng ta đang mua cổ phiếu của công ty nào, chắc chắn chúng ta không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với công ty đó trong tương lại. Nếu chúng ta không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai thì làm sao chúng ta …

Lựa chọn công ty có cổ phiếu tốt với ba vòng tròn Read More »

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M

Trong quá trình mua cổ phiếu của những công ty tuyệt vời có mức giá hấp dẫn, bạn nên nghĩ đến những điều tôi đã nêu ra và “bốn chữ cái M”: Ý nghĩa (meaning), Lợi thế cạnh tranh (moat), Quản lý (management), và biến độ an toàn (margin of safety). Ngay bây giờ bốn …

Lựa chọn cổ phiếu công ty tốt với 4 chữ M Read More »