đầu tư chứng khoán

So sánh đầu tư chứng khoán với đầu tư bất động sản

Có thể bạn không tin vào những quy tắc đầu tư hoang đường, nhưng bạn lại thực sự tin vào một điều hoang đường là đầu tư vào bất động sản tốt hơn so với đầu tư vào các công ty. Tôi sẽ cho bạn thấy rằng bạn đã sai. Nếu bạn nghĩ rằng bất …

So sánh đầu tư chứng khoán với đầu tư bất động sản Read More »

Phân kỳ và Hội tụ của đường Trung bình động

Phân kỳ/Hội tụ của đường Trung bình động (MACD) là một chỉ báo dao động theo xu hướng, nhằm chỉ ra mối qua hệ giữa hai đường trung bình động của giá. Gerald Appel đã phát triển MACD và cũng là tác giả của cuốn Systems and Forecasts. MACD là hiệu giữa đường trung bình …

Phân kỳ và Hội tụ của đường Trung bình động Read More »

Chỉ báo Sóng hình Sin Mesa

Tổng quan chỉ báo MSW Chỉ báo Sóng hình Sin MESA (MESA Sine Wave) được John Ehlers phát triển, nhằm xác định chứng khoán đang trong một xu hướng hay trong một chu kỳ. Nếu chứng khoán biến động theo chu kỳ thì chỉ báo MSW sẽ dao động theo sóng hình Sin. Nếu chứng …

Chỉ báo Sóng hình Sin Mesa Read More »

Chỉ báo McClellan Summation Index

Tổng quan chỉ báo McClellan Summation Index (MSI) Chỉ báo MSI là chỉ báo độ rộng thị trường dựa trên chỉ báo McClellan Oscillator. Chỉ báo này được Sherman và Marian McClellan phát triển. Nội dung chi tiết về chỉ báo McClellan Oscillator được trình bày trong cuốn Patterns for Profit. Cách sử dụng chỉ …

Chỉ báo McClellan Summation Index Read More »

Chỉ báo McCLELLAN Oscillator

Tổng quan chỉ báo McCLELLAN Oscillator McClellan Oscillator là chỉ báo độ rộng thị trường dựa trên hiệu đã được hiệu chỉnh giữa số cổ phiếu tăng và số cổ phiếu giảm trên sàn NYSE. Chỉ báo này được Sherman và Marian McClellan phát triển. Nội dung chi tiết về chỉ báo McClellan Oscillator được …

Chỉ báo McCLELLAN Oscillator Read More »

Chỉ báo Mass Index

Tổng quan chỉ báo Mass Index Mass Index do Donald Dorsey phát triển, nhằm xác định sự đảo chiều xu hướng bằng cách đo mức độ biến động của phạm vi giá cao nhất – thấp nhất. Khi phạm vi này mở rộng, Mass Index tăng; khi phạm vi này thu hẹp Mass Index giảm. …

Chỉ báo Mass Index Read More »

Chỉ báo Market Facilitation

Tổng quan chỉ báo MFI Chỉ báo Market Facilitation (MFI) được Dr.Bill Williams tạo ra nhằm xác định sự hiệu quả của dao động giá thông qua việc định lượng dao động giá trên một đơn vị khối lượng giao dịch. Chỉ báo này được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá cao nhất …

Chỉ báo Market Facilitation Read More »

Đường xu hướng hồi quy tuyến tính

Tổng quan đường xu hướng hồi quy tuyến tính Hồi quy Tuyến tính là công cụ thống kê dùng để dự đoán giá trị tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ. Ứng dụng trong phân tích giá chứng khoán, hồi quy tuyến tính thường được sử dụng để xác định khi nào thì giá …

Đường xu hướng hồi quy tuyến tính Read More »