Dấu hiệu thị trường mạnh sắp ra đời

Nhân khẩu học Chúng ta đã thảo luận khá nhiều về các yếu tố nhân khẩu, nhưng trong phần này tôi sẽ đưa ra thêm một số yếu tố quan trọng khác. Để thành công, mỗi loại bất động sản phải tự đặt ra cho mình danh mục nhân khẩu mục tiêu. Tùy theo loại …

Dấu hiệu thị trường mạnh sắp ra đời Read More »