Đầu tư cổ phiếu công ty thoát phá sản

Phá sản dường như vẫn không phải là một mảnh đất màu mỡ để đầu tư. Đó là sự thật, song không hoàn toàn chính xác. Một phần của thế giới đầu tư là những công ty đang trong giai đoạn phá sản, nơi chứa đầy những cơ hội, và cả những bãi mìn. Cha …

Đầu tư cổ phiếu công ty thoát phá sản Read More »