Quy tắc 90/10 khi phân tích bất động sản thương mại

Bạn đã nghe nói đến Nguyên tắc Pareto chưa? Nó được gọi là Quy tắc 80/20. Nó có nghĩa là 80% của bất cứ cái gì đều được gây ra bởi 20% những thứ khác. Lấy việc bán hàng làm ví dụ, 80% doanh thu của bạn có thể đến từ 20% khách hàng. Và …

Quy tắc 90/10 khi phân tích bất động sản thương mại Read More »