để tiền đẻ ra tiền

Chỉ số Fibonacci

Tổng quan chỉ báo Fibonacci Leonardo Fibonacci là một nhà toán học người Ý sinh năm 1170. Người ta cho rằng, Fibonacci đã tìm ra mối quan hệ giữa các con số mà ngày nay được gọi là dãy số Fibonacci trong khi xây dựng mô hình sinh trường của loài thỏ. Dãy số Fibonacci …

Chỉ số Fibonacci Read More »

Chỉ báo Equivolume

Tổng quan chỉ báo Equivolume Equivolume thể hiện giá bằng cách nhấn mạnh mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch. Equivolume do Richard W.Arms, Jr phát triển và được ông trình bày chi tiết hơn trong cuốn Volume Cyclé in the Stock market. Thay vì hiển thị khối lượng giao dịch ở …

Chỉ báo Equivolume Read More »

Dải giá giao dịch (Envelopes) trong đầu tư chứng khoán

Tổng quan dải giá giao dịch Một dải giá giao dịch (Envelope) bao gồm hai đường trung bình động, một đường phía trên và một đường phía dưới * Tham khảo bài viết về đường trung bình động tại link này Cách sử dụng dải giá giao dịch Dải giá giao dịch xác định dải …

Dải giá giao dịch (Envelopes) trong đầu tư chứng khoán Read More »