định giá

Giá trị bất động sản và các tiêu chí

Ba phương pháp bài trước chỉ là những bước khởi đầu để giúp bạn cảm thấy yên tâm với việc định giá các bất động sản. Hãy xem xét một số lý do khác dưới đây. Địa điểm Người xưa nói: ba điều quan trọng nhất trong kinh doanh bất động sản là địa điểm, …

Giá trị bất động sản và các tiêu chí Read More »

Ba phương án tốt định giá bất động sản

Với tư cách là những nhà đầu tư, chúng ta làm lợi bởi chính đặc điểm không chính xác của giá trị của bất động sản. Chúng ta có thể học kỹ năng này để có thể nhận ra những bất động sản bị đánh giá thấp. Một phần của kỹ năng đó đòi hỏi …

Ba phương án tốt định giá bất động sản Read More »